Strømkrise, energieffektivisering og jakten på riktig kompetanse. Dette er viktige temaer for Nelfos medlemsbedrifter. Vi har krevd svar fra politikere og fagfolk under årets Arendalsuka. Her kan du se debattene.

EU i tet

EUs ambisjoner på områder som fornybar energi og energieffektivisering er mye mer ambisiøse enn Norges. Med økt utbygging av fornybar energi og energieffektivisering her til lands kan vi både bistå Europa og samtidig ha nok strøm til at Norge lykkes med egen industri og det grønne skiftet.

I debatten samler vi ledende politikere og representanter fra næringsliv og fagbevegelse. Vi ser at EU i sitt REPowerEU program skal realisere mye allerede i 2022. Hvordan kan vi akselerere det norske bidraget?

Se debatten: EUs grønne giv og REPowerEU – Norges rolle og bidrag. (krever registrering)

Det er smart å bruke strømmen smart

Ekstreme strømpriser har denne vinteren vært en stor belastning for både husholdninger og næringsliv. Samtidig skaper utviklingen i strømmarkedet store barrierer mot elektrifisering og ny grønn næringsutvikling.

Kanskje ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Hvordan løser vi strømkrisen? Hvorfor satser vi ikke mer på bygninger i energipolitikken? Hva må til for at potensialet skal realiseres?

Se debatten: Ligger løsningen på strømkrisen i boliger og yrkesbygg? (krever registrering)

Må se på næringslivets behov

Jakten på nok og riktig kompetanse er viktig for Nelfos medlemsbedrifter. Under Arendalsuka stilte vi spørsmål ved om vi utdanner den kompetansen bedriftene trenger? Her kan du høre Ole Erik Vognild fra Nelfo-bedriften Nyvold Installasjon på Oppdal fortelle Jan Tore Sanner (H), Maren Grøthe (SP) og Elise Waagen (Ap) hva han mener bør gjøres med utdanningssystemet for at flere skal velge elektrofag.

Se debatten: Utdanning – et mål eller middel? (krever registrering)

Elektropodden

Få med deg Elektropodden med Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB, Camilla Broch Pedersen seksjonssjef nett og tjenester i Nkom og ekspert på IT-sikkerhet, Torgeir Waterhouse, partner i Otte i samtale med Elektropoddens Marie Kolderup og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad.

Se Elektropodden fra Arendalsuka.