Flere får gigabit-bredbånd

Ferske tall viser at stadig flere får tilgang til høyhastighets bredbånd, men forskjellene er fortsatt store mellom by og land.

Ferske data fra NKOM viser at 9 av 10 husholdninger og mer enn 8 av 10 bedrifter nå har tilgang til bredbånd med gigabithastigheter. Men det er fremdeles store forskjeller mellom by og land.

-  Norge er et langstrakt land med et spredt bo- og arbeidsmarked, skal vi ha attraktive distrikt må vi også sikre god nok bredbåndsinfrastruktur i hele landet, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Flere har fått tilgang til raskt bredbånd

Veksten i fiberdekningen per 30. juni 2022 er på hele 6 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, og denne veksten bidrar til at 97 prosent av de som bor i byer og tettbygde områder i Norge har tilgang til gigabithastigheter.

I spredtbygde områder ser vi imidlertid at kun 70 prosent har samme tilgangen.

For kablete nett er det abonnement basert på fiber eller kabel-TV-nett som gir tilgang til hastigheter på 1 gigabit per sekund og mer. Trådløs bredbånd kan i dag være et alternativ for å tilby hastigheter inntil 100 megabit per sekund.

Nye tjenester øker behovet

Metaverset med kunstig og utvidet virkelighet (AR og VR), høyoppløselig streaming (8k+) og jobbsamhandling med digitale 3D modeller vil kreve høyere hastigheter, og det er derfor viktig at det stadig bygges ut fiber eller annen teknologi som vil håndtere fremtidens behov.

- Skal Norge fortsatt være i front på digitale tjenester og verdiskapning må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet raskere enn i dag, sier Guttormsen.

Gigabitsamfunnet må realiseres i 2025

Vi må bygge bredbånd med tanke på fremtidens behov. Nelfo og 17 andre organisasjoner samlet seg våren 2021 og ba politikerne bli med å legge til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025.

Netteierne investerer med ordinære kundevilkår 12-14 milliarder i året. Den statlige bredbåndsstøtten er likevel et viktig bidrag for å få utbyggingen til alle, der de bor og arbeider.

Alliansen har derfor bedt derfor politikerne øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til én milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.

Gigabitsamfunnet kan operasjonaliseres ved at minimum 95 prosent av alle husholdninger, private og offentlige virksomheter har tilgang  til bredbånd med minst 1 gbit/s nedlastingshastighet og de resterende inntil fem prosent har tilgang til bredbånd med minst 100 mbit/s nedlastingshastighet.

Samfunnsnytten er enorm

Samfunnsnytten til digitalisering og digital infrastruktur uten flaskehalser er veldig stor. På oppdrag fra Nelfo, NHO, KS og Abelia har Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sett på hva en raskere utbygging vil kunne bety. En framskynding av gigabit-samfunnet til 2025 vil gi en mervekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien på 75 milliarder kroner.