Nye Montørhåndboka i salg

Nå er det mulig å bestille papirutgaven av den nye Montørhåndboka i Nelfobutikken.

Her kan du bestille Montørhåndboka.

Den nye Montørhåndboka er oppdatert i henhold til NEK 400:2022. Boka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.

Håndboka skal blant annet gjøre det lettere å forstå fel, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Der hvor det er flere mulige løsninger, inneholder boka bakgrunnsstoff som gjør elektrikeren bedre i stand til å foreta riktige valg.

Den digitale utgaven av Montørhåndboka er snart klar.