Skal fylle bærekraftbegrepet med innhold

Løsninger som bidrar til at vi når klimamålene våre, som solceller, vil være sentralt når Nelfo skal fylle bærekraftsbegrepet med innhold. Nelfos årkonferanse arrangeres 8. november på Hotel Bristol i Oslo.

- Vår bransje er en spydspiss for at Norge skal nå målene om økt elektrifisering og reduserte klimautslipp, sier Ove Guttormsen. 8. november inviterer han hele bransjen til å konkretisere hva det betyr for den enkelte bedrift og hvilket markedspotensial som ligger i å tenke på bærekraft.

Meld deg på Nelfos årskonferanse.

- Vi vil i stadig større grad bli utfordret som bransje og enkeltbedrifter på hvordan vi jobber med bærekraft. Ikke bare skal vi rapportere på bærekraft, men kundene våre vil også stille krav til bedriftene, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. 

8. november fyller Nelfo Hotel Bristol i Oslo med bedrifter, politikere og fagpersoner for å snakke om hvordan vi jobber med bærekraft i vår bransje.

Les mer om programmet.

- Dette er ikke en konferanse hvor deltakerne blir fortalt hva bærekraft er. Vårt mål er å gi medlemmene våre konkrete tips og gode råd til hvordan de kan jobbe med dette i egen bedrift. Det viktigste er å få fram at det å jobbe strategisk med dette gir gode markedsmuligheter, særlig når det gjelder solceller og strømsparing.  

Konferansen skal belyse hvordan bransjeaktørene kan arbeide for miljøvennlige løsninger, og oppfylle krav i offentlige kontrakter. Dessuten skal selskaper fortelle om hvordan de arbeider strategisk og målbevisst med bærekraft for å posisjonere seg i dette markedet.

Dette er årets utstillere.

Sosial bærekraft skal sikre grunnleggende menneskerettigheter i verdikjeden. Et spørsmål her er hvordan mangfoldet i bransjen kan økes. Nelfo har utarbeidet en bærekraftrapport, som blir presentert på konferansen. Den markerer også starten på en langsiktig Nelfo-satsing. Rapporten, som gir et innblikk i hvordan medlemsbedriftene påvirker og påvirkes av omstillingen til et bærekraftig samfunn, skal også gjøre dem bedre i stand til å integrere bærekraft i sine strategier.