Lavere byggeaktivitet gir rom for raskere grønt skifte

- Det er god kapasitet i elektrobransjen til å gjennomføre ENØK-tiltak som får Enova-støtte, sier Tore Strandskog i Nelfo. Ferske tall viser at godt over halvparten av bedriftene har kapasitet til å håndtere flere oppdrag.

- Det har festet seg et inntrykk av at elektrobransjen ikke har kapasitet til å installere solceller og ENØK-tiltak i bygg. Det stemmer ikke, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Som en del av NHOs siste medlemsundersøkelse har Nelfo spurt sine medlemsbedrifter om kapasiteten til å håndtere en økt oppdragsmengde. Dette svarer de:

  • 16 prosent kan ta flere oppdrag med en gang.
  • 38 prosent kan ta flere oppdrag senere i høst og gjennom vinteren.
  • 29 prosent kan håndtere den oppdragsmengden vi har i dag, men ikke ta på oss mer.

Dette samsvarer også med Nelfos siste markedsrapport med tall fra Prognosesenteret.

- Forklaringen er at vi forventer lavere byggeaktivitet de neste årene, særlig gjelder dette nye boliger og næringsbygg. Årsaken til nedgangen er bl.a. økte byggekostnader og høyere rente, sier Strandskog.

Nelfo mener det nå er smart, både for bedriftene og myndighetene gjennom Enova, å vri mer av aktiviteten over på tiltak som bidrar til at vi sparer strøm. Skal vi nå målene om reduserte utslipp og økt elektrifisering må vi raskt skaffe mer elektrisitet gjennom energieffektivisering og solkraft. Og med dagens strømpriser er dette en vinn-vinn-situasjon. Husholdningene får redusert strømregning og det frigis energi som vi kan bruke til andre ting.

- Norge har et stort potensial for energieffektivisering, solkraft og smartere strømbruk. En realisering av potensialet vil frigjøre energi til klimaomstillingen, samt skape ringvirkninger i form av økt sysselsetting og verdiskaping i leverandørbedriftene og hos andre markedsinteressenter, sier Tore Strandskog i Nelfo.