Foreslår å gjøre det lettere å dele på solstrømmen

- Skal vi nå klimamålene i 2030 trenger vi all den strømproduksjonen vi kan få, sier Tore Strandskog i Nelfo. Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har lyttet til Nelfos innspill når de anbefaler en modell som innebærer at nettkunder i borettslag og sameier kan dele på strømmen fra solceller.

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo er glad for Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) sine anbefalinger. Han har liten sympati med nettselskapenes innvendinger mot delingsmodellen:

Forbrukerne var imot individuell måling

- Selve grunnen til at vi trenger delingsmodellen er kravet om individuell måling som nettselskapene fikk presset igjennom i 2010. At de nå får litt plunder og heft med å fordele solstrømmen på kunder i samme borettslag er en direkte konsekvens av en regel som forbrukerne var sterk imot da den ble innført, sier Strandskog.

Viktig å kunne dele på solstrømmen

Dagens plusskundeordning (en kunde som både forbruker og produserer strøm ) gjør at husholdninger med solceller slipper å betale elavgift og nettleie på forbruk av egenprodusert strøm, så lenge produksjon og forbruk skjer innenfor samme strømmåler. Kravet om produksjon og forbruk bak samme måler gjør det vanskelig for husholdninger i borettslag og sameier å dra nytte de samme fordelene. Stortinget har derfor i flere år hatt som mål å sikre borettslag og sameier tilgang til plusskundeordningen på samme vilkår som eneboliger og rekkehus.

Strandskog håper nå på en raskt politisk avklaring før ordningen endelig trer i kraft.

- Det skal mye til for at Olje- og energidepartementet vil overprøve de faglige rådene fra energimyndigheten. Skal vi nå klimamålene i 2030 trenger vi all den strømproduksjonen vi kan få, og nå legger vi til rette for at solcelleutbyggingen vil skyte fart også i borettslag og sameier.

Har lyttet til Nelfos innspill

I juni sendte RME ut et forslag til modell for deling av overskuddsproduksjon på offentlig høring. Modellen innebærer at nettkunder innenfor samme eiendom kan dele på solcelleproduksjonen fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW. Selve fordelingen skal skje virtuelt i regi av nettselskapene ved bruk av AMS-målerdata.

Forslaget skapte reaksjoner hos flere nettselskaper, deriblant Elvia.

– Vi mener overordnet at høringsforslaget til RME er altfor komplisert og ressurskrevende, uttalte Elvias informasjonssjef Morten Schau til Europower den 18.oktober, hvor han også fikk støtte fra bransjeorganisasjonen Energi Norge.

RME anbefaler ordningen

RME har konkludert med at modellen bør innføres som planlagt.

- Vi anbefaler at ordningen i hovedtrekk blir lik som foreslått i høringen, uttaler seksjonssjef Torfinn Jonassen i en pressemelding på reguleringsmyndighetens hjemmesider. Her skriver RME at det er viktig at løsningen kommer på plass raskt, og det anbefales derfor at delingsmodellen trer i kraft fra 1. januar 2023.