Ny rapport: Bærekraft i elektrobransjen

Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet blant Nelfos medlemsbedrifter og hvordan kan elektrobransjen bidra til at vi når klimamålene? Rapporten Bærekraft i elektrobransjen gir bedriftene konkrete råd til hvordan de kan gjøre bærekraft til god forretning.

For mange bedrifter vil bærekraft i tiden fremover gå fra å være en sideaktivitet, til å bli et sentralt tema innen drift, innkjøp, salg og utvikling.

Energiomstilling og elektrifisering er noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene. Nelfos medlemsbedrifter har mulighet til å spille en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn, både ved å lede an nyutviklingen, men også å være en kompetent part som utfører tiltak.

Les hele rapporten Bærekraft i elektrobransjen.