Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Ny kampanje mot akrim: - Det skal være enkelt å velge en seriøs elektriker til jobben, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

I en ny kampanje skal Nelfo, sammen med blant annet Skatteetaten, EL og IT Forbundet og Rørentreprenørene Norge, hjelpe forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus eller hytte.

- Å velge en seriøs håndverker er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Viktigere enn noen gang

- Vi må gjøre det enkelt å velge riktige håndverkere. Ikke bare er svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ulovlig, det forringer jo også verdien på boligen eller hytta, sier Guttormsen.

Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har nå direkte innvirkning på salgssummen. Taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærte.

Vinn-vinn-vinn

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar også til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med fair play og gode arbeidsvilkår.

– Vi vet at de aller fleste ønsker å handle riktig, men mange synes det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere. Å velge seriøse håndverkere sikrer deg at jobben blir utført skikkelig og du bidrar samtidig til å krympe handlingsrommet til useriøse. Dette er med på å skape et arbeidsliv med rettferdig konkurranse ved at skatter og avgifter blir betalt, at håndverkeren får skikkelig arbeidsforhold, at det ikke foregår trygdesvindel, sosial dumping eller arbeidslivskriminalitet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Landsdekkende satsing fra 2023

Tettpå er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Fra 2023 vil de fleste bolig- og hyttekjøpere i landet få informasjon om Tettpå-veilederen tilsendt rett etter at eiendommen er tinglyst.

Tettpå-veilederen

Tettpå-veilederen hjelper deg å velge håndverkere - trygt, seriøst og lønnsomt. I veilederen finner du blant annet tips, sjekkliste og fordeler med å velge seriøs arbeidskraft og ta informerte valg. Veilederen er tilgjengelig på skatteetaten.no/tettpa/veileder

9 fordeler med å velge seriøse håndverkere:
  • Du får jobben skikkelig gjort
  • Du sikrer deg reklamasjonsrett
  • Det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
  • Du får enklere lån med sikkerhet i eiendom
  • Du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
  • Du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
  • Du unngår medansvar for skatter og avgifter
  • Du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet
  • Du oppnår trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør