Gjennomslag for Nelfo om elektrifisering av transport

Statsbudsjettet: I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV har Nelfo fått gjennomslag for økt satsning på elektrifisering av transport. – Marsjordren er klar. En elektrifisering av transportsektoren er nødvendig om vi skal nå klimamålene og redusere utslipp, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Les mer: Store markedsmuligheter for Nelfo-bedriftene.

29. november ble regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV om statsbudsjettet for 2023. Budsjettet inneholder flere positive elementer for å få til en raskere elektrifisering og nullutslipp, energieffektivisering i industri og transportsatsinger som har behov for kraftforsyning og ladeløsninger.

- At kravet om nullutslipp i offentlige anskaffelser av bybusser blir fremskyndet og hvordan vi kan øke elektrifiseringen av anleggsplasser vil jo bidra til reduserte utslipp. Det er vi glade for, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Dessuten er det positivt at regjeringen skal utarbeide en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp.

Regjeringen og SV viderefører også, men i redusert omfang, investeringstilskuddet for omsorgsboliger og sykehjem. Heistilskuddet blir dessverre avviklet.

Lite fornøyd med enøk-satsingen i budsjettet

Det Nelfo er særlig misfornøyd med er den manglende satsingen på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i budsjettet. Det vil gjøre det vanskeligere å skaffe nødvendig kraft til klima- og industrisatsninger i årene frem mot 2030.

Blant annet blir det ikke øremerkede midler til energitiltak i kommunale bygg og studentboliger.

- Den brede satsningen Nelfo har bedt om uteble dessverre. Mens EU nylig trappet opp satsingen på energieffektivisering med 40 prosent, begrenser regjeringens kortsiktige strategi seg til å fortsette med passiviserende strømstøtte til husholdningene i hele 2023. Dette tiltaket premierer forbruk framfor strømsparing, sier Strandskog.

Energitiltak i bygg er den raskeste veien til å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk for husholdninger og næringsliv.

- Å bruke mindre og å produsere mer selv kan gi samfunnet tilgang til minst halvparten av den fornybare kraft som trengs for å fase ut fossil energibruk, og tilrettelegge for ny klimavennlig industri.