Innleieforbud fra 1. april

Nå er forskriften som gjør at det blir forbudt med innleie i byggebransjen i Oslofjord-området klar. Les mer om hvordan dette rammer bedriftene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå utarbeidet og offentliggjort forskriften som forbyr innleie fra bemanningsbedrifter for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Tidligere i desember vedtok Stortinget en landsomfattende innstramming i mulighetene for å leie inn ekstra hoder og hender.

Les mer: Dette betyr de nye innleiereglene for bedriftene

Nå er altså forskriften som forbyr innleie i Oslofjord-området klar.

I forskriften brukes begrepet «bygningsarbeid». Slik definerer departementet dette begrepet:

«…. Det er selve aktiviteten «bygningsarbeid» som det leies inn til som et forbud bør gjelde. Byggevirksomheter bør fortsatt kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid, som for eksempel ingeniører, administrativt personale etc.».

Av høringsnotatet fremgår det videre at forbudet og dermed begrepet «bygningsarbeid» bør omfatte både arbeid med nybygg og arbeid på eksisterende bygg.

Forbudet trer i kraft 1. april med følgende overgangsregler:

  • Konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.
  • Oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er gitt før ikrafttredelsen.

Overgangsordningen innebærer at forbudet for disse tilfeller får virkning fra 1. juli 2023.

Les mer om de nye bestemmelsene i forskrift av 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsbyrå (regjeringen.no)

Les mer på Arbeids- og inkluderingsdepartementet sine nettsider: Skjerpa regler for innleige