Mellomoppgjøret 2023: Mekling og varsel om plassfratredelse

Publisert

LO varslet tirsdag plassfratredelse for 2615 arbeidstakere som er knyttet til Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Her får du en oversikt over hvilke bedrifter som blir rammet hvis LO og NHO ikke blir enige innen midnatt lørdag. Bedriftene kan også laste ned maler for protokoll fra drøftingsmøte og betinget permitteringsvarsel, samt mal for fristforlengelse ved streik.

De Nelfo-bedriftene som blir rammet av en streik i årets mellomoppgjør har fått beskjed om dette i løpet av tirsdag 11. april. I alt er 2615 arbeidstakere tatt ut på LOKen. LO/YS og NHO har frist til midnatt lørdag med å bli enige i årets mellomoppgjør.

Les mer om hvilke bedrifter som blir rammet på NHO.no.

Selv om mange bedrifter ikke blir direkte rammet i det føreste streikeuttaket er det viktig å gjennomføre drøftingsmøter før betinget permitteringsvarsel sendes ut.

Last ned maler for protokoll for drøftingsmøte og betinget permitteringsvarsel her 

Dessuten kan bedrifter som i utgangspunktet ikke har ansatte som er tatt ut i streik bli rammet fordi andre bedrifter får problemer med leveransene som følge av en eventuell streik. Da er det viktig å varsle kundene om fristforlengelse i god tid.

Last ned skjema: Mal for varsel om fristforlengelse ved streik

Les mer: Lønnsoppgjøret 2023