Nelfo er viktigere enn noen gang

På Nelfos generalforsamling ble Rune Kolbeinsvik gjenvalgt som leder for Nelfos hovedstyre. Foto: Marie Sørlie.

- Et sterkt og styrket Nelfo trengs mer enn noen gang, slo Rune Kolbeinsvik, leder for hovedstyret i Nelfo fast under sin tale til Nelfos generalforsamling i forrige uke.

Under talen understreket Rune Kolbeinsvik at medlemmene blir hørt og at det er gode prosesser i Nelfo. Dette gjelder i alt fra politikkutforming til teknologi og regelverk.

Et eksempel på gode prosesser er arbeidet med Nelfos veikart, som har vært forankret blant tillitsvalgte og ansatte.

- Veikartet er starten på et viktig arbeid som Hovedstyret har satt i gang. Nelfo skal alltid være relevant og på høyden når det gjelder tilbudet til medlemmene.

- Noen endringer er drevet at teknologi, andre er drevet av politiske rammevilkår. Mye av det Nelfo jobber med vil ligge i skjæringspunktet mellom teknologi, næringspolitikk og utdanningspolitikk. Dette har vært, og vil fortsette å være, spennende temaer for Nelfo å ta tak i de kommende årene. Veikartet skisserer opp disse utfordringene.

Kompetanse viktig

Mye av styrken til Nelfo ligger i det å være en del av NHO-fellesskapet. Som et eksempel brukte Kolbeinsvik arbeidet med ny utdanningslov der Nelfo har påvirket den politiske prosessen sammen med NHO.

- Jeg mener at den mest effektive påvirkningen er å sørge for å være representert i de foraene som har størst innflytelse. Det har vi gjort i denne saken og det vil vi fortsette med. Det viktigste er at interessene til Nelfos medlemsbedrifter blir ivaretatt, sier han.

Under generalforsamlingen ble nytt hovedstyre og utvalgsleder valgt. Her kan du lese hvem som ble valgt inn.