Stort engasjement rundt kraftbalansen

Vi kommer ikke unna energieffektivisering hvis vi skal unngå et fremtidig kraftunderskudd. Dette er det mest lavthengende tiltaket for å frigjøre kraft på, mener Tore Strandskog i Nelfo. Her fotografert på et frokostmøte om hvorvidt staten skal støtte lønnsomme ENØK-tiltak. (Foto: Thea Müller Andersen).

Energisparing og energieffektivisering i bygg kan få raskere effekt enn ny, storskala kraftproduksjon, mener Energikommisjonen. Et potensial på 12-24 TWh blir ikke realisert med dagens virkemidler, går det fram av beregninger fra NVE. - Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha tilgang til nok fornybar kraft, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Les mer: Strømstøtten premierer forbruk fremfor sparing.

Tallene kom fram på et frokostmøte i Oslo 26. april, arrangert av Nelfo, EFO, Naturvernforbundet, Zero, NBBL og Norsk Varmepumpeforening. Møtet fenget god interesse, både blant de som var tilstede, men også blant de som fulgte møtet digitalt.

Det rådet lite uenighet mellom innlederne: Potensialet i boliger må settes i fokus, og bedre støtteordninger må på plass for å innfri klimamålene i 2030. Dette er også konklusjonen i rapporten fra Energikommisjonen, som ble lagt fram i februar i år. Kommisjonen foreslår en tidsavgrenset investeringsstøtte for energitiltak i boliger og yrkesbygg så raskt som mulig.

Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog pekte spesielt på Enovas rolle:

– Vi står overfor et kraftunderskudd om få år. Løser vi ikke det, kan vi få store vanskeligheter, både med tanke på klimautslipp og fremtidig grønn verdiskaping. Politikerne må gi Enova klar beskjed om at morgendagens kraftbalanse faktisk er noe av det viktigste de nå må jobbe med, fastslo han.

Les også: Vi trenger en energirevolusjon, men får bare en revisjon