Webinar: Hva skjer etter en arbeidsulykke?

Her får du innsikt i hvordan politiet og Arbeidstilsynet jobber etter at de har fått beskjed om en arbeidsulykke.

28. april kl. 12.00 – 13.00 arrangerer Nelfo, i samarbeid med NHO, webinaret Når støvet har lagt seg.

En historie som blir fortalt handler om en elektriker som skulle trekke kabel under en rørledning, 5-6 meter over bakken. Dessverre kom han i klem mellom liften og rørledningen og hva myndighetene gjorde i etterkant av ulykken.

Meld deg på webinaret

Arbeidsulykker skjer – dessverre

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas, og det er langt fra alle som er forberedt på hvordan en slik hendelse skal håndteres.

Usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg bidrar til å gjøre situasjonen vanskeligere. God planlegging vil gjøre bedriften bedre rustet til å håndtere en krise. Vi anbefaler derfor å diskutere hvordan bedriften skal håndtere slike hendelser, og hvordan de ansatte best skal ivaretas.

NHO og Nelfo har utarbeidet verktøy til støtte i denne jobben. På Arbinn.no, NHOs arbeidsgiverportal, finner du du for eksempel spørsmål og svar knyttet til arbeidsulykker. I tillegg er det laget sjekkskjema for hva du som arbeidsgiver skal gjøre hvis en alvorlig arbeidsulykke skulle inntreffe.

Les mer: Sikkerhet og beredskap ved ulykker (Arbinn)

Viktig å jobbe forebyggende

Helse, miljø og sikkerhet er viktig innenfor vår bransje. Mye kan gå galt. Et godt og integrert HMS-system kan bidra til å forebygge alvorlige hendelser.

Mange av Nelfos medlemmer benytter Nelfo Integrator, bransjens internkontrollsystem. Nelfo Integrator dekker bedriftens behov for å ha et levende HMS-system. Med bransjerettet innhold, jevnlig oppdatering av prosedyrer og mulighet for bedriftstilpassing har du til enhver tid et oppegående HMS-system. I tillegg er det en app-løsning for alle ansatte med mulighet for avviksregistrering, sikker jobb analyse og lese prosedyrer. Dette bidrar til god HMS der selve arbeidet utføres.

Nelfo er opptatt av å gjøre medlemmene gode på HMS. Med et bransjerettet system vil dette bidra til at medlemmene får et best mulig utgangpunkt for å lykkes med dette.

Les mer: Nelfo Integrator