Lønnsomhetsrapport 2022

Nelfos lønnsomhetsrapport viser at bedriftene merker økte priser på materiell og frakt, samt en redusert etterspørsel etter nybygg.

- Overordnet går det fortsatt bra i vår bransje og tallene viser høy aktivitet i hele 2022, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Bedriftenes resultater er påvirket av en uvanlig høy inflasjon, høye material- og strøm priser, økte renter og utfordringer i internasjonal handel.

Nelfos lønnsomhetsrapport er basert på innrapporterte tall fra medlemsbedriftene for 2022.

Lid påpeker at prisene på elektromateriell steg med hele 13,9 prosent i 2022, men at prisveksten flatet ut ved inngangen til 2023.

Hvert år tar Nelfo temperaturen på lønnsomheten i medlemsbedriftene. Undersøkelsen er et viktig verktøy for å få bedre lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Vi ser at mange av Nelfos medlemsbedrifter har hatt fokus på driftssituasjonen og gjort tiltak for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Mange bedrifter har også lykkes på de mulighetene som har dukket opp rundt solcelle-installasjoner, enøk-løsninger og LED-lys.

Dette gjør de mest lønnsomme bedriftene:
  • De gode arbeidsflyter, rutiner og prosesser
  • De har god oversikt over økonomien
  • De har et høyt aktivitetsnivå.

Etter at egne tall er lagt inn i det elektroniske skjemaet kan bedriften omgående gjøre en foreløpig analyse.

Rapporten er viktig for Nelfo som et næringspolitisk verktøy. Det er også et godt verktøy for egen bedrift når man skal gjøre en sammenligning mot snittet i bransjen.

- Her har bedriften et godt underlag for diskusjoner i eget styre og ledergruppe, samt for å kunne informere egne ansatte om bedriftens sterke og svake sider.

Les mer: Nelfos lønnsomhetsrapport for 2022 (kun for medlemmer).