Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

I løpet av året blir det forbudt med lysstoffrør. I dette innlegget skriver Ove Guttormsen i Nelfo om hvor mye norske kommuner kan redusere strømutgiftene til belysning ved å gå over til LED-lys. For Nelfo-bedriftene er dette et stort marked.

Av Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo

Hvem kan vel si nei til en kvart milliard kroner ekstra hvert år, som kan brukes til beste for innbyggerne?

Utregninger viser at norske kommuner faktisk kan spare så mye penger ved enkle grep i norske skolebygg. Hvis vi også gjør det samme i andre kommunale bygg kan besparelsen bli stor.

Les mer: Lysstoffrørene fases ut i 2023

Beregnet strømforbruk til belysning i skolebygg er om lag 325 GWh/år (NVE, 2019). I løpet av 2023 blir miljøskadelige lysstoffrør og halogenpærer forbudt å selge. Ved å bytte ut gammel belysning med LED og styringssystemer reduseres strømforbruket med 50-80 prosent. I tillegg reduseres driftsutgiftene grunnet færre lyskildebytter. Og komforten og lyskvaliteten øker.

Hvis strømprisen i snitt er 1,5 kr/kWh kan kommunene spare 250 millioner kroner i året med ny og bedre LED-belysning. Dette er rene velferdskroner som kan gå rett tilbake til innbyggerne i form av et bedre tilbud.

Skal vi nå klimamålene må vi kutte utslipp. Da må vi elektrifisere mer. Selv om vi i Norge har mye fornybar strøm, trenger vi mye mer for utvikle ny industri og for å elektrifisere transporten og andre sektorer de neste årene. Vi bygger i dag ut mindre enn vi vil ha bruk for, og om noen få år risikerer vi et kraftunderskudd. Da er det smart å bruke den strømmen vi allerede har mer effektivt. Ett enkelt tiltak er å bytte ut de gamle lysstoffrørene i skolebyggene med LED-belysning.

Mitt råd til kommunene er:
  • Få en komplett oversikt over lysanlegg, lyskilder og strømforbruk
  • Lag en oppgraderingsplan som sikrer energieffektiv belysning med god kvalitet, i skolebygg og andre kommunale bygg

Det er bra for miljøet, det gir lavere strømregning og mer penger til tjenester for innbyggerne.