Lær mer om konkurranseloven

Hvordan sikre lønnsomheten bedre? Konkurranseloven gjelder for alle bedrifter. Konkurransetilsynet har laget tre videoer spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Du kan se filmene her.

Se filmene på Konkurransetilsynets nettside. 

Konkurranseloven gjelder for alle bedrifter, også små og mellomstore. Konkurranseloven regulerer spillereglene i markedet for å fremme sunn konkurranse.

Konkurransetilsynet har laget noen korte og informative filmer om hva det er lov å samarbeide om, hva vil det si å ha en dominerende stilling i markedet og en kort introduksjon til loven.