Mange får støtte til å redusere strømforbruket

Støtte til å installere solcelleanlegg er et av de mest populære tiltakene bedriftene har søkt om støtte til via regjeringens energitilskuddsordning.

Nelfo er godt fornøyd med at mange bedrifter har søkt om støtte for å redusere strømforbruket gjennom regjeringens energitilskuddsordning. Det vil utløse investeringer for over fem milliarder kroner. Her kan du lese hvilke tiltak det er søkt om støtte til.

Energitilskuddsordningen for næringslivet gir raskere klimaomstilling og reduserte strømkostnader for bedriftene.

- Nelfo vil rose regjeringen og Enova for raskt å få på plass regelverket og systemet for søknad og evaluering. Selv om det var korte frister ser det ut som søknadsgjennomføringen har gått uten store problemer, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

- Ordningen hjelper de mest utsatte bedriftene med de høyeste strømregningene og kan samtidig bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimer i året, sa næringsminister Jan Christian Vestre når resultatene av søknadsrunden i 2022 ble presentert rett før jul.

- Å redusere energiforbruket med over 0,5 TWh vil styrke konkurranseevnen til disse bedriftene. Det er viktig, understreker Strandskog og legger til at; - I tillegg bidrar dette til å bedre en allerede anstrengt kraftbalanse, og dermed redusere også strømprisene noe for alle bedrifter og husholdninger i Norge.

3186 bedrifter har søkt om støtte

Når vi ser på resultatet registrerer vi at bedriftene har valgt å skrive de mest omfattende søknadene, altså inkludere energitiltak og dermed oppnå både tiltaksstøtte og høyeste sats for strømpriskompensasjon. Av en total ramme på 2,8 milliarder kroner er 2,3 milliarder kroner er gitt som tilskudd for å gjennomføre store og små energitiltak. Når tiltakene er støttet med inntil 50 prosent betyr det at bedriftene vil gjennomføre investeringer i energiforbedring på minimum 5 milliarder kroner. Vi ser at investeringer i solceller, ny belysning og varmepumper er de mest populære tiltakene (ca 50 prosent  av tilskuddspotten).  Bedrifter har også, slik retningslinjene var, søkt og fått støtte til flere energitiltak. Nå har bedriftene to år på å gjennomføre tiltakene de har fått tilsagn om.

Det er de 10 mest populære tiltakene bedriftene har søkt om støtte til:
  1. Energieffektivisering belysning (LED og styring)
  2. Solceller
  3. Varmepumpe luft/luft
  4. Utskifting av vinduer
  5. Energiledelse, styringssystemer, måling, EOS (energioppfølgingssystem)
  6. Energistyring- og målingssystemer: SD-anlegg
  7. Utskifting av eldre elektriske motorer, kompressorer og vifter
  8. Etterisolering av tak/Kaldt loft
  9. Behovsstyring ventilasjon
  10. Utskifting av varmegjenvinner ventilasjon

Les mer om Energitilskuddsordningen og hvem som har fått innvilget tilskudd, hvor mye tilskudd og for hvilke tiltak.