Når vi målet om 8 TWh solstrøm innen 2030? Og ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Hvis svaret er ja, har vi da kunnskapen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet? Dette er sentrale spørsmål vi stiller under Arendalsuka i år. Les mer om Nelfos arrangementer.

I år arrangeres Arendalsuka fra 14. august til 18. august. Da samles næringsliv, politikere og organisasjonsnorge til debatt om viktige temaer.

I år arrangerer Nelfo tre viktige debatter med meget bransjerelevant tematikk. På vårt første arrangement presenterer vi helt nye beregninger som viser hvordan vi skal klare å nå Stortingets mål om 8 TWh solstrøm innen 2030. Rammebetingelser for solstrøm blir utvilsomt en viktig debatt i årene som kommer, og til debatten har vi invitert et bredt politikerpanel og meningssterke markedsinteressenter som skal bli utfordret på både utfordringer og muligheter knyttet til sol.

Rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra NBBL, Solenergiklyngen og Nelfo.

Den andre debatten Nelfo står for handler om hvordan sluttbrukerne kan bidra til å løse strømkrisen gjennom energieffektivisering. Allerede i 2025 vil vi ha et underskudd på strøm i Sør-Norge. Med store begrensinger i tilgangen på ny vann- og vindkraft undres mange nå om det grønne skiftet må settes på vent.

Her skal eksperter og politikere gjøre opp status for satsingen på energieffektivisering og redegjøre for sine forventninger til regjeringens nasjonale handlingsplan for energieffektivisering som kommer til høsten.

Den tredje debatten handler om vi har den riktige kompetansen til å bygge ut mer solstrøm og energieffektivisere mer? Bransjen, politikere og organisasjonene skal debattere om vi har kompetansen bedriftene trenger for å gjennomføre det grønne skiftet.

Her kan du se alle Nelfos debatter live eller i opptak. 

Dette er Nelfos debatter på Arendalsuka:

Hvordan får vi 8 TWh solkraft i 2030?

 • Hvor: MØR Biffhus
 • Tid: 11.00 - 12.00
 • Dato: 15. august
 • Arrangør: Nelfo, Solenergiklyngen og NBBL

Nasjonal handlingsplan for energieffektivisering: Ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg?

 • Hvor: MØR Biffhus
 • Tid: 14.30 - 15.30
 • Dato: 15. august
 • Arrangør: Nelfo, Naturvernforbundet og EL og IT Forbundet

Har vi kompetanse til å gjennomføre det grønne skiftet?

 • Hvor: MØR Biffhus
 • Tid: 11.30 - 12.30
 • Dato: 17. august
 • Arrangør: Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Elektroforeningen