Enklere deling av solstrøm gir store investeringer

- Vi er glade for at myndighetene har lyttet til bransjen og nå gjør det enklere for de som bor i blokk å bruke solstrøm. Det vil utløse store investeringer de neste årene, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

Myndighetenes plusskundeordning gir strømkunder med solceller fritak for avgifter og nettleie på solstrøm som de bruker selv. Borettslag og sameier har frem til nå ikke fått ta del i ordningen fordi den krever at egenproduksjon og forbruk skal skje bak samme strømmåler. Nye forskrifter fra Olje- og energidepartementet løses dette problemet, slik at alle kan få ta del i plusskundeordningen fra 1.oktober 2023.

Gjennomslag for Nelfo

- Nelfo har i mange år arbeidet for at sluttbrukerne skal kunne få ta en mer aktiv rolle i strømmarkedet. Etablering av delingsløsninger for solstrøm har i den forbindelse vært et spesielt viktig mål for oss, og vi er glade for at departementet har lyttet til våre innspill og doblet tillatt størrelse på anlegget i forhold til det opprinnelige forslaget, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.

Endringene i plusskundeordningen innebærer ingen fysiske endringer i produksjon, forbruk eller overføringen av strøm. Derimot skal det gjøres en virtuell fordeling av all egenproduksjon som mates inn på nettet ved bruk av målerdata fra nettselskapene og Elhub.

Betingelsen for at strømmen kan deles med andre er at den deles med forbrukere som er på samme eiendom, samt at anleggets samlede produksjon ikke overstiger 1 MW. Kundene som er mottakere i delingsløsningen får informasjon på nettleie- og strømfakturaen om hvor mye forbruket er redusert som følge av produksjon, og verdien av dette.

Vil utløse store investeringer

- Endelig får vi en mer rettferdig plusskundeordning som langt flere husholdninger kan ta del i. Dette tror jeg vil utløse store investeringer i solstrøm, noe som er svært kjærkomment i en tid som preges av energikrisen i Europa og høye strømpriser, sier Strømsheim-Aamodt.