Ny og forbedret versjon av Febdok klar

Publisert

Nå er Febdok versjon 7 lansert. Her kan du lese mer om de viktigste oppgraderingene.

Slik får du tilgang på Febdok 7

I den nye versjonen har Nelfo omgjort strukturen fra modulbasert løsning til programpakker.
Programpakkene er start, pluss og komplett. Alle som oppgraderer til versjon 7, får startpakken. Det kan oppgraderes til pluss eller komplett hvis bedriften har behov for det.

Nelfosky brukere får automatisk plusspakken.

Nyheter i Febdok:
  • Scenario, det kan legges inn konfigurasjonsbrytere i anlegget, altså av- og på brytere. Bryterne gjør det mulig å simulere anlegget med forskjellige brytere innkoblet. Her kan du f.eks koble av og på nett og generator i et anlegg.
    • Det kan også legges inn bypass fra en annen fordeling til UPS, og en CTS med mulighet for tilkobling av to forsyninger til en fordeling.
  • Lysbuehendelser kan nå beregnes iht. IEEE 1584., hvor du kan beregne hendelsesenergien som kan oppstå i en fordeling. Beregningen skal dokumenteres, og henvise til eventuelle behov for personlig verneutstyr.
  • Oversiktsdialogen er en trestruktur i tekstform som gjør det enklere å navigere i større anlegg, i stedet for skjemavisning.
  • Egne dimensjoneringskriterier, gir deg mulighet til å legge inn strengere kriterier enn minimumskriteriene i standarden.
  • Eksport til .CSV, kan store mengder data kan eksporteres ut, og åpnes ved bruk av excel.
  • Dimensjoner uten begrensning, er lenge etterspurt av brukerne som gir deg mulighet til å dokumentere gamle- og eksisterende anlegg slik som de er dimensjonert.
  • NEK 600, er standarden for veitrafikksystem som er en ny dimensjoneringsbasis i Febdok. Denne gir deg mulighet til å velge type installasjon i forhold til standarden.
  • NEK 400:2022, er nå også tilgjengelig som dimensjoneringsbasis.