Gratis bransjeprogram med studiepoeng, først til mølla!

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr nå tre nettbaserte delutdanninger som gir studiepoeng. Utdanningene er offentlig finansiert og derfor gratis. Påmeldingsfristene er korte (se under) og alle med fagbrev eller høyere utdanning er kvalifisert. Nelfo/ Integra og fagskolen har samarbeidet om bransjeprogrammet.

EKOM; Bransjeprogram på nett for ENA autorisasjon, 15 studiepoeng. Oppstart 13.04. Ledige plasser!
Ekom del-emne på 15 studiepoeng som studie på nett, 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre-dagers samling på nett

For å kunne søke NKOM om autorisasjon kreves elektrorelatert fagskole, men alle med fagbrev kan delta da dette er nyttig kompetanse uansett. Les mer og påmelding.

Termografering og brannrisiko. 2,5 studiepoeng
Elektriske anlegg elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetning er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass.

Markedet for elkontroll anslås til ca. 2 milliarder årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg blir bevisst sitt ansvar og at de utførende som gjennomfører Elkontroll er kvalifisert og innehar kompetanse til å avdekke dette. Les mer og påmelding.

Grønne smarte bygg, 15 studiepoeng – Fulltegnet - sett deg på venteliste til neste kurs! Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering. Les mer om kurset. Her finner du også lenke til ventelisten.