Gratulerer med kvinnedagen

- Det grønne skiftet skjer ikke uten elektrikeren, og for både menn og kvinner vil det være givende å være en sentral del av det grønne skiftet, sier Oda Sofie Østbakken i ELKO AS. I anledning kvinnedagen har vi snakket med fem kvinner om hvordan det er å jobbe i elektrobransjen.

Navn: Michelle Nilsen  //  Stillingstittel: Tekniker  //  Firma: OneCo Networks

Hvor lenge har du jobbet i bransjen? 2årMichelle-Nilsen.jpg

Hva liker du med jobben? Å mestre forskjellige oppgaver, alltid lære noe nytt. Fantastisk arbeidsmiljø og herlige kollegaer.

Er bransjen flinke nok til å ta vare på kvinnene som jobber der? Helt utmerket.

Hva savner du/hva må vi bli bedre på? Trenger bedre kvinnetøy.

Les mer: Stort utvalg av arbeidsklær for kvinner

Hvorfor bør flere kvinner velge elektrofag/telekommunikasjonsfaget? Fordi dette er et yrke jeg tror veldig mange kvinner hadde mestret, men ikke tørr å begi seg ut på, men her er det ingenting annet enn lærdom, mestring og en hverdag full av liv.

Navn: Makarena Isabel Saavedra  //  Stillingstittel: Teknisk Prosjektleder byggautomasjon
Firma: Schneider Electric Norge

Makarena_Isabel_Saavedra.jpgHvor lenge har du jobbet i bransjen? Jeg startet som automatikerlærling i Schneider i 2009. Halvannet år etter fagprøven valgte jeg å studere videre og startet på Y-vei ingeniørstudiene i USN. I 2018 kom jeg tilbake til Schneider Electric, først som Solution Architect, og nå som Teknisk prosjektleder på byggautomasjon.

Hva liker du med jobben? Jeg liker at arbeidsdagen er travel og med varierte oppgaver og jeg hele tiden fortsetter å lære og utvikle meg faglig.

Er bransjen flinke nok til å ta vare på kvinnene som jobber der? Ja, det syns jeg. Det har skjedd mye i bransjen siden jeg startet som lærling. Folk har blitt vant til å se kvinner på byggeplasser og ingen gjør en stor greie ut av at man har valgt en utradisjonell yrkesvei lenger. Jeg trives veldig godt og føler meg komfortabel på jobb.

Hva savner du/hva må vi bli bedre på? Jeg syns det har skjedd mye bra i bransjen de siste 10 årene. Det har generelt blitt et veldig hyggelig arbeidsmiljø for alle. Jeg tenker at man fortsetter det gode arbeidet. Det viktigste er å passe på og skape et trygt miljø hvor folk føler de kan være seg selv.

Hvorfor bør flere kvinner velge elektrofag? Det er ikke noe å legge skjul på at det hjelper miljøet med en mer blandet kjønnsfordeling. Men jeg tenker at kvinner skal velge fag innenfor elektro fordi de er interessert og har lyst. Samtidig må bransjen jobbe aktivt for å få kvinner i bransjen til å føle seg velkommen og behandle dem likt som menn. Noen ganger, selv om det menes godt, kan det bli litt mye oppmerksomhet og man kan føle seg litt rar og uvanlig.

 

Navn: Oda Sofie Østbakken  //  Stilling: Teknisk Support Spesialist  //  Firma: ELKO AS

Oda_Oestbakken.jpgHvor lenge har du jobbet i bransjen? Jeg har jobbet som elektriker i fire og et halvt år og har vært i bransjen i seks år. To og et halvt år som lærling, to år som montør og nesten to år som kundekonsulent for ELKO. Jeg har ingen planer om å endre bransje med det første!

Hva liker du med jobben? Hos ELKO har jeg fått en bratt læringskurve og muligheten til å utvikle meg ved å prøve meg på nye utfordringer, samtidig som jeg får eierskap til oppgavene som utføres.

Det hender jeg savner å være ute i felten, men selv om jeg ikke skrur lenger, får jeg fremdeles utfordret meg faglig. Jeg trives svært godt med å skape de beste løsningene for elektrikere og kunder som kontakter meg. Det er ekstra givende å få jobbe med bredden, det gir innsikt i behovene til hele verdikjeden. Det gir meg en trygghet om at jeg evner å skape de beste løsningene for våre kunder både i dag og i morgen, samtidig som egenutvikling skaper flere muligheter for meg i bransjen. 

ELKO har et svært faglig og kompetent miljø, men evner også å skape et fantastisk felleskap både på og utenfor arbeidsplassen. Det skaper stor trivsel i min hverdag.

Er bransjen flinke nok til å ta vare på kvinnene som jobber der? I alle bransjer som er noe kjønnsdelt, vil det naturligvis være noen behov for omstilling. Jeg vil absolutt påstå at bransjen er på vei i riktig retning, selv om det er ett stykke igjen til mål. De aller fleste arbeidsplasser i dag innenfor bransjen ivaretar kvinnene som jobber der, men hos noen krever det litt holdningsskapende arbeid. Samtidig blir jeg også møtt med mye støtte og oppfordring fra både mannlige og kvinnelige kollegaer i bransjen.

Når jeg startet å arbeide i ELKO var det svært positivt for meg at selskapet hadde fokus på inkludering og mangfold, og at jeg fikk flere dyktige kvinnelige kollegaer. Jeg er stolt over å jobbe i et selskap som satser på inkludering og jeg er overbevist om at det gjør oss mer attraktive i markedet.

Hva savner du/hva må vi bli bedre på? Tilrettelegging og holdningsendring. Det å tilrettelegge for at klær og utstyr som er tilpasset kvinner er tilgjengelig, er viktig. Dersom det er behov for garderobe og toalett på arbeidsplassen er det positivt at dette også er tilbudt til kvinner. Under min tid i felten opplevde jeg nok til tider en del kommentarer og situasjoner som mine mannlige kollegaer ikke trengte å ta stilling til, så elektrobransjen, på lik linje med andre mannsdominerte bransjer, vil være tjent med et økt fokus på holdningsendring i hele verdikjeden.

Les mer: At mange byggherrer og hovedentreprenører forbyr bruk av gardintrapp på anlegget er dårlig HMS, bidrar til høyere sykefravær og forskjellsbehandler kvinner og menn.

Hvorfor bør flere kvinner velge elektrofag? Først og fremst er det en god og fremtidsrettet utdanning. Det grønne skiftet skjer ikke uten elektrikeren, og for både menn og kvinner vil det være givende å være en sentral del av det grønne skiftet. I elektrofag skaper vi løsninger for alle type mennesker. Da er estetikk og et helhetlig design med hensyn til de individuelle behovene viktig. Dette tror jeg mange kvinner også vil trives og lykkes med i bransjen. For noen kan kanskje mengden praktisk arbeid virke noe avskrekkende, selv om jeg trivdes svært godt med dette. Elektrofag i dag er svært bredt og omfavner mange dimensjoner, så det er også gode muligheter for å jobbe og spesialisere seg innenfor egne interesser.

Navn: Lise Renate Røtting  //  Stillingstittel: Elektriker (serviceelektriker)  //  Firma: GK 

Lise-Renate-rotting_firkant.jpgHvor lenge har du jobbet i bransjen? Jeg har jobbet som elektriker i snart halvannet år. Jeg fikk fagbrevet 16. desember 2021, og begynte i GK rett før det. Siden jeg er snart 40 år begynte jeg som voksenlærling, og har jobbet som montør gjennom læretiden.

Tidligere har jeg blant annet jobbet som parkeringsvakt og med logistikk.

Det å ta fagbrev som voksen har til tider vært krevende. Med barn og en rekke faste utgifter har jeg måttet jobbe mye for å få hjulene til å gå rundt, men med stå-på-vilje og motivasjon klarer man det meste.

Hva liker du med jobben? I starten jobbet jeg mye på nybygg og entrepriseprosjekter hvor jeg kunne jobbe sammen med flere andre elektrikere, spørre om hjelp og få oppfølging. Nå som jeg har kommet godt inn arbeidsoppgavene, kan jeg jobbe mer selvstendig og er mest ute på serviceoppdrag. Det liker jeg veldig godt. Jeg setter pris på å kunne styre arbeidshverdagen min selv, og så trives jeg godt med arbeidsoppgavene på service. Jeg jobber mye med å sette opp lamper, nødlys og bytte ut gamle pærer til mer energieffektive LED-lys, i alt fra borettslag til butikklokaler. I tillegg er jeg mye i kontakt med kunder og driftsledere i ulike bygg, og noe av det jeg liker best med jobben er nettopp det å prate med ulike mennesker og å kunne være til hjelp.

Er bransjen flinke nok til å ta vare på kvinnene som jobber der? Her i GK opplever jeg å bli godt ivaretatt. Jeg har en god sjef som ser meg og støtter meg i arbeidshverdagen. Men jeg har opplevd at ikke alle bedrifter har like gode ledere. En utfordring i en mannsdominert bransje er at typiske kvinneplager eller utfordringer ikke blir forstått. Menstruasjonssmerter er for eksempel ikke så lett å fortelle om, og man kan oppleve at det blir bagatellisert.

Hva savner du/hva må bransjen bli bedre på? Jeg tror ledere i bransjen generelt kan bli flinkere til å spørre kvinner om hvordan de har det, og hva de trenger for å kunne trives i jobben. Ikke alle kvinner er like flinke til å si fra, selv om de kan ha mye på hjertet. I tillegg er det viktig å ta ekstra godt vare på kvinnene, vi har nok litt ekstra behov for det når vi jobber i en bransje med så mange menn.

Hvorfor bør flere kvinner velge elektrofag? Elektrofag er perfekt om du vil ha en praktisk jobb hvor du kan være i fysisk aktivitet og ikke vil sitte inne på kontor. I tillegg har du mange muligheter til å utdanne deg videre om du vil ha nye utfordringer eller andre arbeidsoppgaver etter hvert. Du har også et godt utgangspunkt om du kunne tenke deg å starte din egen bedrift. 

Navn: Maja Lind Arntzberg  //  Stillingstittel: Telekommunikasjonsmontør  //  Firma: OneCo Networks

Maja-Lind-Arntzberg.jpgHvor lenge har du jobbet i bransjen? 5 år

Hva liker du med jobben? Å kunne våkne opp hver dag å føle det jeg gjør er viktig og utgjør en forskjell i samfunnet. Jeg har muligheten til å være med og bestemme min egen arbeidsdag. Med alt fra høye fjelltopper til et gårdstun på Byneset så blir dette en jobb jeg aldri kan gå lei av.

Er bransjen flinke nok til å ta vare på kvinnene som jobber der? Ja

Hva savner du/hva må vi bli bedre på? Synligjøre faget vårt til flere kvinner. Flinkere å nå ut til de unge med informasjon om hva faget og jobben innebærer.

Hvorfor bør flere kvinner velge elektrofag/telekommunikasjonsfaget? Vi trenger flere kvinner for å få en god balanse i arbeidsmiljøet. Telekommunikasjonsfaget er ikke et fysisk tungt yrke. Det er veldig mange forskjellige fagområder, alt fra mobilutbygging, fiber, nettverk, drift og installasjon.