IT-sikkerhet er viktig for elektrobedriftene

Sammen med IT-ekspert Torgeir Waterhouse i Otte har Nelfo laget et kartleggingsverktøy for bedriftene. Å få oversikt over styrker og svakheter er en god start fort å øke sikkerheten i bedriften.

- Den største feilen mange bedrifter gjør når det gjelder IT-sikkerhet er at de ikke har det høyt nok på agendaen, sier Torgeir Waterhouse. Sammen med Nelfo har han laget et verktøy som gir medlemsbedriftene mulighet å kartlegge IT-sikkerheten i egen virksomhet.

Les mer: Nelfos kartleggingsverktøy for IT-sikkerhet (krever innlogging)

- Dette er et startpunkt for bedriftene slik at de får en oversikt over svake punker i bedriftens IT-sikkerhet, sier Torgeir Waterhouse, IT-ekspert i Otte.

- Vi vet at dette er utenfor manges komfortsone og at mange ikke har fått bygd opp kompetanse og erfaring med IT-sikkerhet. Det har vi lagt til rette for og kartleggingen er på et nivå alle skal kunne håndtere og få verdi fra.

Dårlig IT-sikkerhet kan true bedriften 

IT-sikkerhet er et lederansvar og det handler om å sikre verdier og omdømmet til virksomheten.

- Grunnen til at vi har lansert dette verktøyet er for å øke bevisstheten på området IT sikkerhet. Med et økt fokus på området kan bedriftene unngå situasjoner som fører til svekket økonomi og omdømme, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i Nelfo.

Ved å gjennomføre denne kartleggingen får bedriftene en indikasjon på hvilke områder det bør jobbes videre med. Verktøyet er en del av en kontinuerlig prosess for å aktivt ivareta IT- sikkerheten.

Alle kan rammes av dataangrep

- Mange tenker at de selv eller deres bedrift ikke er interessant nok til å bli utsatt for et dataangrep, men faktum er at mange dataangrep rammer tilfeldig. Og konsekvensene av å ikke være beskyttet kan bli fatal for bedriften, sier Waterhouse.

- Å ha kontroll på dette kan sammenlignes med å ha kontroll på HMS eller regnskapet. Bedriftene er avhengig av kontroll på området for å lykkes, sier Torgeir Waterhouse i Otte.

Hør Elektropodden om vårt nye kartleggingsverktøy for å øke IT-sikkerheten i bedriftene.