Lønnsoppgjøret 2023

Publisert

I år er det mellomoppgjør der NHO og LO/YS forhandler på vegne av sine landsforeninger og forbund. Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg.

Forhandlingene vil foregå til og med torsdag 30. mars, og berører de av NHOs medlemsbedrifter som er bundet av en tariffavtale som er oppført i denne oversikten.

Nelfo er part i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Overenskomst for heisfaget med LO-forbundet EL og IT Forbundet, samt at en del av YS/Parat sine medlemmer er tilknyttet LOKen.

Dette skjer fremover:

Forhandlingsfristen er 30. mars. Blir ikke partene enige innen den tid blir det mekling. Meklingen foregår 14. – 15. april. Målet er alltid å bli enige, men hvis partene ikke kommer til en omforent løsning blir det streik fra tidligst 16. april.

Dette bør bedriftene tenke på: 

Vi minner allerede nå om at dersom vi ikke finner en forhandlingsløsning, må bedriften sende ut varsel om betinget permittering. Et slikt varsel kan ikke gis før det er gjennomført et drøftingsmøte med de tillitsvalgte.

Drøftingsmøtet kan avholdes allerede nå.

Permittering som følge av streik i annen bedrift (dvs. ikke i egen bedrift) der er det ingen bestemt varslingsfrist, men varsel skal gi så snart som mulig (Hovedavtalen § 7-3 nr. 4).

I begge tilfeller må bedriften huske på å drøfte permitteringen med tillitsvalgte og det må settes opp protokoll fra drøftingen.

Last ned maler for protokoll fra drøftingsmøtet og betinget permitteringsvarsel her 

Streikefare

Hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik. 11. april gir LO/YS gir beskjed om hvilke bedrifter som blir rammet og hvilke medarbeidere i som tas ut i en eventuell streik. Her vil også ansatte i Nelfos medlemsbedrifter kunne bli tatt ut.

Varsel til kunder

Videre bør bedriftene sørge for å varsle sine kunder om mulig forsinkelse som følge av en eventuell streik.

Last ned skjema: Mal for varsel om fristforlengelse ved streik

Regulering i LOK

For vår del, er mellomoppgjøret regulert i LOK § 15. Dersom de pågående forhandlinger ender med at det blir gitt et tillegg sentralt, vil dette normalt (dvs. dersom det ikke blir streik) bli utbetalt med virkning fra 1. april, for så å konsumeres av det tillegget som vil bli regulert iht. § 15 nr. 2 og som vil gjelde fra 1. mai. Det vil bli sendt ut to lønnsprotokoller fra oss en som regulerer ny 3A sats fra 1. april og en som vil gjelde ny 3A sats fra 1. mai.