Ny veileder: Introduksjon til smarthus

Nelfo har utarbeidet en veileder for smarthusinstallasjoner. Som installatør er det flere ting man bør tenke på når man skal installere smarte løsninger i en bolig. Denne veilederen er en introduksjon til viktige elementer rundt smarthusinstallasjoner.

Smarthusteknologi innebærer styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Det muliggjør blant annet tjenester som energisparing, selvregulerende belysning, automatisk temperaturjustering og økt sikkerhet.

Muligheten for å spare strøm har ført til en salgsvekst av smarthusutstyr. Det er derfor et bredt spekter av smarthusprodusenter og mange smarte enheter ute på markedet. Dessverre fungerer ikke alltid enhetene like godt med hverandre. Dette skyldes bruken av ulike protokoller og lite samspill mellom produsentene.

Stor interesse

- Interessen for smarthusløsninger har skutt i været de siste årene, mye grunnet økningen i strømprisene. Smarthusteknologi er et veldig bra tiltak for å redusere sluttsummen på strømregningen. Jeg tror derfor interessen for smarthus bare kommer til å øke mer i tiden fremover. Vi håper at denne veilederen bidrar til økt forståelse og interesse for smarthus hos medlemmene våre, sier Erlend Magnus Løvstakken, sivilingeniør i Nelfo.

Veilederen introduserer leseren for typiske smarte enheter man møter på i et smarthus, hvordan smartenhetene kommuniserer med hverandre, hvordan man skal gå frem ved installasjon av enhetene og faktorer som kan forstyrre installasjonen. Veilederen tar også for seg IT-sikkerhet og hvordan man skal forholde seg til kunden.

Enhetene må snakke sammen

Et av kapitlene i veilederen handler om kommunikasjonen mellom enheter. Her introduseres kommunikasjonsprotokoller. Dette er et mer teknisk kapittel av veilederen, men bygger forståelse for hvordan smarthuset er bygd opp. En kommunikasjonsprotokoll kan beskrives som et språk som benyttes av elektriske enheter som sender og mottar data.

De vanligste kommunikasjonsprotokollene i et smarthus er Wi-Fi, Ethernet, Zigbee, Z-wave, Bluetooth og KNX. Disse protokollene kan ikke «snakke» direkte med hverandre. For eksempel kan ikke en Wi-Fi-enhet kommunisere med en Bluetooth-enhet uten et bindeledd.

Bindeleddet kan være en såkalt smarthub.

Thread og Matter

Nylig har det blitt lansert to nye protokoller med hensikt å forbedre smarthusteknologien. Disse heter Thread og Matter.

matter-og-thread.jpgThread skiller seg fra andre kommunikasjonsprotokoller ved at enheter kan kobles direkte med hverandre uten bruk av smarthub. Thread bruker også IP. Fordelen med det er at Thread-nettverket kan kobles direkte til IP-baserte nettverk. Det vil si at man kan ha et Wi-Fi-nettverk som kommuniserer direkte med Thread-enheter. På den måten kan smarthusenhetene enklere sende og motta data fra skyen.

Matter startet som et felles prosjekt med formål om å samle standarder for smarthusteknologi. Målet med Matter er at smarthusenheter på tvers av merkevarer skal fungere sømløst sammen.

Matter har en annen funksjon enn Thread. Det er ikke en vanlig kommunikasjonsprotokoll, men en applikasjonsstandard. Der Thread kan anses som ett språk, kan Matter ses på som en tolk. Merk at Matter ikke er en applikasjon i seg selv. Det er ikke noe man laster ned på mobilen, men det er en standard som brukes når applikasjoner designes. Matter er en avtale mellom mange smarthusutviklere som spesifiserer hvordan grunnmuren til applikasjonen skal være. I den avtalen står det blant annet at Matter bruker protokollen Thread for kommunikasjon mellom enheter.

Hvis alle utviklerne følger Matter-standarden, vil smarthusenhetene kommunisere sømløst med hverandre på tvers av merkevarer. Et produkt med Matter-logo skal fungere med et annet produkt med Matter-logo, uavhengig av produsent.

Last ned veilederen her (krever innlogging på Min Nelfoside)

Hør podcast om smarthus i elektropodden

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.