Ønsker flere kvinner i elektro

Publisert

- Vi lanserer nå en støtteordning for rekruttering av kvinner til elektrobransjen, sier Svein Harald Larsen i Nelfo.

Nelfo har startet et samarbeid med EL og IT Forbundet om en felles støtteordning for rekruttering av kvinner til elektrobransjen.

1 million kroner er satt av i 2023 for å støtte tiltak som styrke rekrutteringen og/eller bidrar til å beholde kvinnene som allerede arbeider i bransjen. Støtten er organisert gjennom partenes fellesordning ELBUS.

- Mange bedrifter er opptatt av å øke kvinneandelen og ønsker seg flere kvinnelige kollegaer. Vi ser at vi som bransje ligger lavt og ønsker å gjøre noe med det, sier Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo.

Støtte gis til lokale organisasjoner i EL og IT og Nelfo. De lokale partene må derfor bli enige om hvilke tiltak/prosjekter de ønsker å gjennomføre og søke sammen om støtte gjennom ordningen.