Andreas Wahl til Nelfos årskonferanse

Andreas Wahl er programleder for Nelfos årskonferanse 2023.

Fysiker, vitenskapsformidler og programleder Andreas Wahl skal lede Nelfos årskonferanse 1. november. Meld deg på nå.

Andreas har risikert livet for vitenskapen i Med livet som innsats og forsøkt å opplyse folket gjennom Folkeopplysningen. Begge programmene er sendt på NRK. Han har også skrevet fire populærvitenskapelige bøker, to læreverk i naturfag og vunnet norgesmesterskapet i morellsteinspytting fire ganger.  

På Nelfos årskonferanse skal han bygge bro mellom populærvitenskapen og elektrofaget. 

- Vi gleder oss storveis til å få Andreas som programleder på årskonferansen. Han har den rette kombinasjonen av faglig tyngde og erfaring med å lede slike konferanser, sier Nelfo-sjef Ove Guttormsen. 

Det er rapporten Veikart Nelfo som danner bakteppet for årets konferanse. Her peker vi på noen viktige drivere for bransjen de kommende årene. 

- Det er nettopp hva som påvirker bedriftene og hvilke muligheter det gir vi skal debattere nærmere 1. november.  

Meld deg på Nelfos årskonferanse allerede nå.