Gratis workshop: Kom i gang med bærekraftsarbeidet!

Samfunnets krav til at bedriftene har klare mål og strategier for hvordan de jobber med bærekraft vil forsterke seg fremover. For å støtte medlemsbedriftene i den grønne omstillingen tilbyr Nelfo, i samarbeid med BearingPoint, et konsentrert 1-dags workshop til Nelfo-medlemmene.

Utviklingen mot et bærekraftig samfunn vil bare fortsette i årene som kommer, noe som igjen vil føre til stadig strengere krav til bærekraft i offentlige rammebetingelser, og i offentlige og private anskaffelser.

Bærekraft er business

– Bærekraft er blitt et viktig satsningsområde for oss. Våre medlemsbedrifter leverer produkter og løsninger som er helt nødvendige i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, noe som gir elektrobransjen store muligheter for vekst og verdiskaping, sier Tore Strandskog i Nelfo.

I 2022 fikk Nelfo utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som beskriver elektrobransjens rolle i omstillingen  til et fremtidig bærekraftig samfunn.

– Nå skal vi gjennomføre 1-dags workshoper i fire ulike byer, og hensikten er å omdanne kunnskapen til praktisk nytte for medlemmene, tilføyer Strandskog.

Workshopen er skreddersydd små og mellomstore bedrifter. Hensikten med er at deltakerne i løpet av dagen skal finne svar på tre følgende spørsmål:

  • Hvor står vi?
  • Hvor skal vi?
  • Hva gjør vi nå?
Workshopen avholdes i følgende byer:

Workshopen har gratis deltakelse for medlemsbedrifter. Informasjon om sted og annen praktisk informasjon blir sendt ut til påmeldte deltakere i god tid før arrangementet.