Lanserer nasjonal strategi for ENØK og solkraft

Som en del av Kraftløftet arrangerer partene e lanseringsseminar hvor delstrategien Nasjonal strategi for energieffektivisering og lokal solkraft presenteres.

Nå lanserer et samlet arbeidsliv en strategi for energieffektivisering og produksjon av solkraft. – For Nelfos medlemmer som gjennomfører tiltakene i strategien er det viktig at vi lykkes, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

Bli med på lanseringen av arbeidslivets omforente strategi for energieffektivisering og solkraft. Lanseringen vil foregå på et åpent møte på Næringslivets Hus på Majorstua 19. september kl. 14:00.

Tirsdag 19.september vil LO og NHO lansere et forslag til Nasjonal strategi for energieffektivisering og lokal solkraft. Strategien inneholder konkrete anbefalinger til nasjonale målsetninger og virkemidler som et samlet arbeidsliv stiller seg bak. Strategien er et bidrag til trepartssamarbeidet om Kraftløftet, og overrekkes til regjeringen ved statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED).

Felles mobilisering

I mars i år etablerte OED, LO og NHO Kraftløftet, en felles mobilisering om nye grep for å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030. Som ledd i Kraftløftet-samarbeidet lanserer nå LO og NHO en egen delstrategi for energieffektivisering og lokal solkraft.  Med utgangspunkt i Energikommisjonens anbefalinger og tilgjengelige potensialstudier, konkretiserer strategien omforente anbefalinger til nye mål og målorienterte virkemidler for energieffektivisering i bygninger og industri, samt produksjon av solkraft på bygg.

- Å bygge ut ny strømproduksjon er ofte krevende, der mål om grønn omstilling, naturinteresser og arealinteresser skal balanseres ut. Energieffektivisering og egenproduksjon av strøm representerer konfliktfrie kraftressurser som kan bidra til å dempe behovet for fremtidig kraftutbygging, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo.

Strømsheim-Aamodt har ledet arbeidet med strategien, som er utarbeidet av en ressursgruppe bestående av representanter fra Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, BNL, Abelia, Nelfo, Norsk Industri og Fornybar Norge.

Stor betydning for Nelfo-medlemmene

Strømsheim-Aamodt mener strategien vil ha stor betydning for Nelfos medlemsbedrifter i årene som kommer.

- Det er i stor grad våre medlemmer som gjennomfører tiltak for energieffektivisering og installerer solceller på bygg. De vil derfor spille en avgjørende rolle for at vi skal lykkes med ambisjonene som strategien fastsetter, sier han.