Nå peker pilene nedover

- Pilene peker nedover. Særlig gjelder dette markedet for nybygg, men det er markedsmuligheter innenfor solstrøm og ny belysning, sier Harald Lid i Nelfo. Les Nelfos markedsrapport for andre halvår.

Les hele markedsrapporten her  (kun for medlemmer, krever pålogging)

Elektronæringen må forberede seg på en krevende periode. Mesteparten av ventet vekst i år er allerede unnagjort. I andre halvår og første halvår neste år venter vi et betydelig nedkjølt marked, før det snur igjen på slutten av 2024.

Sammensatt bilde

- Bildet er veldig sammensatt. Det er fortsatt regionale forskjeller. Og mens byggenæringen nå sliter kraftig er det fortsatt god fart i norsk økonomi totalt sett, sier Harald Lid, økonomidirektør i Nelfo.

Den økonomiske aktiviteten har overrasket på oppsiden i mange sektorer, også i store kundesegmenter for elektronæringen. Vi ser fortsatt gode markeder for petroleumssektoren, samferdsel og infrastrukturinvesteringer i ekom, industri og elektrifiseringen av samfunnet. Eksportsektorene nyter godt av svak krone. Investeringene i ny kraftproduksjon med solkraft har også hatt god vekst i år, men der ser vi at utsikter til lavere kraftpriser utfordrer lønnsomheten i fremover.

Det store unntaket er fortsatt nybygg, der renteøkningene, svak krone og inflasjon har gitt svekket kjøpekraft, og kombinert med høye byggekostnader har etterspørselen etter nybygg gått kraftig ned. Sentralbanken har nylig hevet styringsrenten til 4,25 prosent, og sentralbanken sier at rentetoppen trolig ikke er nådd.

Høy rente trekker ned

- Dette trekker inn enda mer kjøpekraft, noe som gjør at vi i denne rapporten har mer negative utsikter for de viktige ROT-markedene innen bygg, sammenlignet med vårens prognoser, sier Lid.

En fersk kartlegging blant Nelfos medlemmer om forventningene til markedet, viser at flere medlemmer opplever markedssituasjonen som stadig mer krevende og et stort flertall forventer forverring det neste halvåret. Det er nok spesielt den negative utviklingen i byggenæringen som vises i forventingene. Arbeidsledigheten, målt som antall registrert helt ledige hos NAV, er fortsatt svært lav for elektrikere og elkraftingeniører.

Viktig å se etter nye muligheter

- Vi oppfordrer Nelfos medlemmer om å nøye overvåke situasjonen og vurdere tiltak for å ivareta kostnadsstyring, likviditet og bemanning. Og så er det viktig å se etter nye muligheter.

Energiomstillingen i samfunnet fortsetter. Energitilskuddsordningen for strømintensive bedrifter, som Nelfo arbeidet for å få på plass, medførte at 3.200 bedrifter fikk tilsagn om 2,3 milliarder kroner til delfinansiering av energitiltak. I disse bedriftene skal det investeres minst 5-6 milliarder kroner i energitiltak i 2023 og 2024. De mest populære tiltakene var solcelleanlegg, ny belysning (LED og styring), varmepumper og energistyringssystemer. Vi venter nye støtteordninger for yrkesbygg og boligblokker kommer høsten 2023.

RoHS-direktivet gir markedsmuligheter

Og det vil komme flere krav og ordninger fra sentrale og lokale myndigheter som gjør det mer attraktivt å investere i næringens løsninger. Vi har også nå passert datoene for når de siste kvikksølvholdige lyskildene er tillatt solgt. Det gir god anledning å hjelpe kundene med å vurdere om hele lysanlegget bør skiftes, og installere moderne armaturer med styringssystemer. Det vil lede til et marked på mange milliarder kroner de neste 2-5 årene.

Logg deg inn på Nelfos medlemssider.