NHO-sjefen til Nelfos årskonferanse

NHO-sjef Ole Erik Almlid, årets elektrokvinne Lisa Marie Mo og leder for Nelfo Ove Guttormsen kommer til Nelfos årskonferanse 1. november.

Hva har NHO-sjef Ole Erik Almlid, årets elektrokvinne Lisa Marie Mo og Nelfos egen Ove Guttormsen til felles. Alle skal stå på scenen 1. november når Nelfo inviterer til årskonferanse.

Meld deg på Nelfos årskonferanse nå.

- Vi lever i urolige tider. På årets konferanse skal vi snakke mer om hvilke drivere og trender som møter elektronæringen de kommende årene, seier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Sammen med seg på scenen står blant annet NHO-sjef Ole Erik Almlid. De skal diskutere viktigheten av den norske modellen for at vi har trygge arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter. Spørsmål som skal opp til debatt er hva som skjer når den måten vi har organisert arbeidslivet på kommer under press.

Under Arendalsuka i august ble Lisa Marie Mo fra Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane kåret til Årets elektrokvinne for sitt arbeid med å rekruttere kvinne til elektronæringen. I samtale med programleder Andreas Wahl skal hun dele gode erfaringer hun har gjort seg.