Nelfo

Innhold

Artikler

Vis filtrering

102 resultater

Type artikkel
Velg område
102 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Jus

  Nelfo med i juridisk nettverk

  Anvendelsen av BIM og digitale tvillinger blir stadig mer utbredt i tillegg til økt bruk av digitale verktøy, digital lagring, utveksling og forvaltning av data.

 2. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering

  Elvarme – avgjørende for et helelektrisk Norge

  I samarbeid med Elvarme Norge og EFO (Elektroforeningen) presenterer Nelfo nå en helt ny brosjyre med alle de gode argumentene for elvarme. Brosjyren tar opp gode grunner til å velge elvarme, og imøtegår myter og misforståelser.

 3. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering, Energieffektivisering

  Nelfo og Integra på Arendalsuka 13. - 15. august

  Nelfo er også i år aktiv på Arendalsuka med tre arrangementer i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen 13. - 15. august. Integra arrangerer seminaret "Smart samspill for smarte samfunn" 14. august.

 4. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima

  Ap vil skrote opprinnelsesgarantier

  Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

 5. Nyhet, Politisk sak, Fagartikkel, Arbeidsliv, Marked og lønnsomhet Innblikk

  Gode markedsutsikter og muligheter

  Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

 6. Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Jus

  Åpner meklingssenter for BAE-næringen

  Nelfo, EBA, Nye veier, Bane Nor, Statsbygg har inngått en toårig avtale med Advokatforeningen om å opprette et eget meklingssenter som skal hjelpe bedrifter med utenomrettslig tvisteløsning.

 7. Nyhet, Politisk sak,

  Flere heldøgns omsorgsplasser

  For å bygge flere og bedre heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

 8. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Infrastruktur

  Mer til elektrifisering og infrastruktur

  Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging.

 9. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Elbillading Elbillading

  Nå skal næringstransporten elektrifiseres

  En vellykket norsk elbilpolitikk har bidratt til vesentlige utslippsreduksjoner i transportsektoren. Nå ønsker regjeringen å stimulere til ytterligere utslippskutt med helt ny Enova-satsing rettet mot næringstransport.

 10. Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Marked og lønnsomhet

  Gode markedsutsikter

  Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene. Stor aktivitet innen elektrifisering, automatisering og digitalisering betyr vekst for elinstallasjonsbransjen