Nettbasert førstehjelpskurs blir gratis

Nyhet, HMS

Publisert

Nelfo tilbyr nå den teoretiske førstehjelpsdelen gratis til sine medlemmer ut året. Dessuten får alle medlemmer 30 prosent rabatt på nettbaserte FSE-kurs.

Hør Elektropodden om FSE-opplæring i koronatider.

For å ta vare på smittevernet i bedriftene anbefalte DSB tidligere i år at førstehjelp kunne tas som nettkurs. Dette nettkurset får alle Nelfos medlemmer nå gratis ut året. I tillegg får alle tilbud om minimum 30 prosent rabatt på FSE med mulighet for ytterligere rabatt hvis bedriften bestiller mange kursplasser til sine ansatte.

Bestill gratis førstehjelpskurs.

Bestill FSE-opplæring med minimum 30 prosent rabatt.

Nelfo har vært i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om FSE-kurs og praktisk gjennomføring av den bransjerettede førstehjelpsopplæringen for å sikre at kravene om smittevern overholdes.

DSB anbefaler nå at FSE-opplæringen gjennomføres nettbasert, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel frem til 1. september 2021. Hvis smittesituasjonen tilsier det kan perioden forlengs.

- Det gir forutsigbarhet og muligheter for bedriftene at disse pålagte kursene nå kan gjøres nettbasert. Dessuten er det ekstra gledelig at Nelfo kan tilby den teoretiske førstehjelpsdelen gratis til medlemmene, sier fagsjef Eirik Remo i Nelfo.

Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring inkludert førstehjelp i 2021 vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder.

Les mer hos DSB: Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021.

Nelfo anbefaler under pandemisituasjonen at de ansatte har minst mulig sosial kontakt med hverandre. Hvis en ansatte blir smittet risikerer man at resten av kollegaene kommer i karantene. Dette går utover den enkelte, familie og daglig drift. Klarer virksomheten oppdragene hvis flere blir satt i karantene?

Har en ansatt luftveissymptomer eller er litt "pjusk" og må holde seg hjemme, betyr det ikke nødvendigvis at vedkommende ikke kan jobbe. Når man blir skjermet for sosial kontakt og ikke kan være i selve produksjonen, kan man gjennomføre oppdatering i FSE og førstehjelp, eller annen kompetanseheving. Avtale gjerne dette med de ansatte på forhånd.

Her er noen råd:

  • Unngå sosiale møteplasser for de ansatte. Husk smittevern.
  • Hvis en ansatt må være hjemme og er arbeidsfør, vurder om vedkommende kan gjennomføre FSE og teoretisk førstehjelpsopplæring på nett. Eller om det er behov for annen kompetanseheving?
  • Digital ledelse er en annen måte å lede på. Hold hyppig kontakt med dine ansatte.
  • Sørg for god kontakt med dine kunder og overfør trygghet og kunnskap.
  • Gjør en risikovurdering av om du kan drive virksomheten hvis flere ansatte må i karantene.
  • Ta godt vare på lærlingene. De er unge og har lite jobberfaring.
  • Bruk Nelfos bransjerelaterte informasjonsmateriell overfor egne ansatte og kunder. Last ned brosjyrer og plakater.

Les mer: Behov for supplement til FSE-opplæringen?