Det elektriske samfunnet vinner

Nelfodirektør Ove Guttormsen utfordret bransjen med et offensivt fremtidsbilde. Foto: Laila Sandvold Macdonald.

Det elektriske samfunnet vil utkonkurrere det fossile samfunnet, fastslo Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen i sin innledning på Integras årskonferanse i Oslo 10. april.

Guttormsen tok deltakerne med på en tidsreise tilbake til damplokomotivenes tid for å illustrere hvilket viktig veiskille samfunnet står overfor i dag. Da det første diesel-elektriske lokomotivet dukket opp i overgangen mellom 1930-og 40-tallet, svarte det amerikanske selskapet Union Pacific med å bygge det største damplokomotivet verden hadde sett. Men etter hvert som den nye teknologien utviklet seg, ble den bedre, og utkonkurrerte den gamle. Guttormsen trakk en parallell fra lokomotivene til dagens situasjon i bilmarkedet. 

– Forbrenningsmotoren har over to tusen bevegelige deler. Elbilen har tjue. Dessuten er elbilen fem ganger så effektiv som en bensinbil. Det finnes fortsatt en del sterk skepsis mot elbilen. Blant annet ytres en del bekymring for at elbilladingen vil få det norske strømforbruket til å fyke i været. Sannheten er at elbillading utgjør en forsvinnende liten del av det totale forbruket. Jeg er sikker på at elbilen vil ta over bilmarkedet, fastslo han.

NVE tar feil om solkraft
Guttormsen uttrykte også sterk tro på solkraft. – I sin rapport om kraftmarkedets utvikling 2018-2030 spår NVE en kraftig vekst i utbyggingen av vindkraft, men de mener det vil bli svært liten vekst i utbyggingen av solkraft. Der tror jeg de tar feil. Rapporten må være skrevet av noen som ikke forstår at solkraft ikke trenger være lønnsomt, så lenge norske strømforbrukere synes det er morsomt og spennende. Solkraft økte med 28 prosent bare i 2018, og trolig har vi bare sett begynnelsen på veksten som vil komme i dette markedet, for prisene går kraftig ned nå. Det samme gjelder for batterier. 

– At det er smart med batterier, trenger ikke bety at nettselskapene må eie produksjons- og lagringsutstyret selv. De kan i stedet etterspørre, så får de tilbudet fra de lokale kraftprodusentene. Men det vil kreve andre ordninger enn plusskundeordningen vi har i dag, hvor kunden kjøper strømmen for 1 krone pr kWh og selger overskuddsstrøm tilbake til nettet for 10 øre pr. kWh.  Her vil det trolig komme store endringer, selv om det finnes store motkrefter.

Guttormsen avsluttet sin innledning med å skissere et betydelig marked for bransjen. – For elektro ligger det et marked der på 70-80 milliarder, og for automasjon et marked på 16-17 milliarder.

Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug fra Opinion beskrev kundeforventninger i en verden i endring. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Lytt til sluttbrukeren
Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug fra Opinion konstaterte at eiere og leietakere i dag stiller helt andre forventninger til et bygg enn de gjorde tidligere. De forventer at bygget skal være tilpasset dem. Bygg er i ferd med å bli merkevare, fastslo han. – Vi ser i stadig sterkere grad at man profilerer byggene mot eier eller leietaker. Endringer skjer ikke når vi tar i bruk ny teknologi, men når vi endrer atferd, sa han. 

Nyhaug pekte på fem forventninger bransjen må levere på i fremtiden: Sømløshet, smarthet, kontroll, bevissthet, og fellesskaping. Brukeropplevelsen er den nye merkevaren, mente han.

– Gjør det enkelt for sluttbrukeren å velge. Vi orker ikke velge dersom valgmulighetene blir for mange. Og vi vil at løsningen eller produktet vi kjøper, skal være laget med en bevissthet rundt miljø, etikk og bærekraft. Man må sørge for en god dialog med sluttbrukerne for å sikre at forventingene deres blir oppfylt, avsluttet han.

Digitalisering var et gjennomgående tema også for resten av fagseminaret. Deltakerne fikk høre om uttesting av intelligente trafikksystemer (ITS) i Troms, smartbygg-løsninger i DNB og kompetansedeling om robotisering på Raufoss. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt