Nelfo

Innhold

Elektrifiseringen må gå raskere

Adm. direktør Auke Lont i Statnett påpekte at de nasjonale forpliktelsene ikke er nok til å nå 2-gradersmålet satt av Klimatoppmøtet. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Klimaendringene er her, vi har dårlig tid. Elektrifisering er svaret, men for å nå klimamålene trengs smartere systemer, sterke sentralnett og et bedre marked, fastslo adm. direktør Auke Lont i Statnett da han åpnet et frokostmøte om elektrifiseringen av Norge i Oslo 24. april.


Beregninger viser at ved å øke den norske strømproduksjonen med ca. 30 prosent kan landets klimautslipp halveres, fortalte Lont, som er medlem i den internasjonale kommisjonen Energy Transition Commission (ETC). En rapport fra kommisjonen viser at de nasjonale forpliktelsene ikke er nok til å nå to-gradersmålet som er vedtatt av klimatoppmøtet.

Beskrev scenario
Statnett har gjort en analyse av hva som må til for å oppnå et helelektrisk samfunn, helt uten bruk av fossile energibærere. Under frokostmøtet ble en rapport basert på analysen presentert av forfatteren, analytiker Vegard Holmefjord. 

Holmefjord innledet med å påpeke hvor mye lavere prisene på fornybar energi og løsninger tilknyttet disse energibærerne er blitt på kort tid. Bare i løpet av det siste året har for eksempel prisen på solceller falt med 18 prosent og prisen på batterier med 35 prosent. 
Norge er allerede et av verdens mest elektrifiserte land, men fortsatt bruker vi likevel mye olje gass og kull, fortalte han. 

Analytiker Vegard Holmefjord fra Statnett presenterte et scenario over hva som må til for å skape et helelektrisk samfunn. Foto: Laila Sandvold Macdonald

– I dag er det fullt mulig å erstatte de fossile energibærerne med andre energibærere. Blant annet er oljefyring i ferd med å bli faset ut; det blir forbudt fra og med 2020.

Elektrifisering av samfunnet gir mange fordeler, konstaterte Holmefjord. Det blir mindre støy, driftskostnadene blir lavere, og det blir mindre forurensning. Dessuten går det totale energiforbruket ned, siden elektrisitet er mye mer energieffektivt enn fossile energibærere. For eksempel har en elbil en effektutnyttelse på 80 prosent, mot bensinmotorens 30 prosent. 

For lavt tempo ifølge prognosene
Eksisterende prognoser skisserer et lavere tempo på utviklingen enn det som vil kreves i henhold til Statnetts scenario. 

– Ifølge prognosene vil vi bruke 10 TWh til elektrisk transport i 2040. Det er 25 TWh mindre enn vi har beregnet i vårt scenario. Tempoet blir avgjørende, sa Holmefjord.

Henrik Sætness fra Statkraft sluttet seg stort sett til vurderingene fra Statnett. På verdensbasis vil 75 prosent av all energi være fornybar i 2050, anslo han. 

– Utviklingen vil drives av hva som er mest lønnsomt, og fornybar kraft er allerede mest lønnsomt i de landene hvor Statkraft er til stede. Prisen på solkraft har falt med 90 prosent på ti år, og er mer lønnsomt enn ny kullkraft. 

Sætness mente likevel at utviklingen vil gå langsommere enn det Statnett mener må til for å nå klimamålene. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt