Innovative og klimavennlige anskaffelser

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport.

Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" ble lagt frem rett før påske.

– Det viktigste virkemidlet vi har er et velfungerende marked med god konkurranse. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har særlig lagt vekt på tiltak knyttet til mer kompetanse og styrket profesjonalitet. Det varsles også at man vil etablere et samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

– Offentlige oppdrag er viktig for mange, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig at det offentlige ikke stiller unødig strenge krav for å kunne delta i en konkurranse, men at kravene som stilles er mest mulig relevante og målrettede, sier Røe Isaksen.

– Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for dagens og morgendagens utfordringer. Vi må tenke smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel. Selv om pris og kvalitet er viktige faktorer i offentlige anskaffelser, er det avgjørende at man også tar andre samfunnshensyn ved innkjøp.

Regjeringen har derfor blant annet startet arbeidet med en handlingsplan for klima- og miljøvennlige anskaffelser.

Les mer på regjeringen.no her

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt