Nelfo

Innhold

Støtte til utslippsfrie byggeplasser

PILOT-E utlyser nå 120 millioner til innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet eller prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen. Forskningsrådet (ved ENERGIX) og Innovasjon Norge har satt av til sammen 120 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25.09.2019.

PILOT-E utlyser nå 120 millioner til innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet eller prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen

Forskningsrådet (ved ENERGIX) og Innovasjon Norge har satt av til sammen 120 millioner kroner til denne utlysningen, som har søknadsfrist 25.09.2019.  Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-håndtering fra industriutslipp vil kunne kvalifisere for finansiering fra Gassnova.

Utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet
En betydelig andel av utslippene i byggsektoren er knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. For å få ned utslippene er det nødvendig å erstatte fossilt drevne bygg- og anleggsmaskiner med utslippsfrie. Videre reduksjoner av klimagassutslippene krever at aktørene innoverer i selve bygg- og anleggsprosessen, for eksempel gjennom prefabrikasjon, industrialisering, nye logistikkløsninger som gir redusert transportomfang eller ved at aktører samarbeider på en annen måte enn i dag.

PILOT-Es utlysning i 2017 mobiliserte flere konsortier med løsninger for utslippsfri anleggsvirksomhet.  Nå er det ønskelig å sette ytterligere fart på bransjen og man etterspør innovative prosjekter som presenterer løsninger for direkte reduksjon av klimagassutslipp knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. Prosjektene må innebære betydelig nytenkning, gjerne både innen teknologi, logistikk og samarbeid.

Les mer på forskningsrådet.no

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt