Studie om smarte elektriske installasjoner

Nyhet, Fagartikkel,

Publisert

Nelfo og EL og IT forbundet gjennomfører i samarbeid med SINTEF Energi akkurat nå et forskningsprosjekt om elektriske styringssystemer i boliger. Undersøkelsen avsluttes 17.4.2019.

Fokuset er på hva status er i installasjonsbransjen på dette området. Det har blitt utført innledende intervjuer av enkelte bedrifter, og nå sendes det ut en spørreundersøkelse til Nelfos medlemsbedrifter. Vi håper dere vil ta dere tid til å svare på undersøkelsen. Det vil gi stor verdi for oss.

Les mer på sintef.no her