Foto:

1,2 milliarder forskningskroner

Nyhet, Politisk sak,

Publisert

Foto:

Forskningsrådet lyser nå ut 1,2 milliarder kroner til bedrifter som vil bygge konkurransekraft og løse samfunnsutfordringer gjennom forskning. Midlene til innovasjonsprosjektene er et spleiselag fra flere departementer.

Rundt halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, blant annet energisektoren. Resten går til de beste innovasjonsprosjektene, uansett bransje og prosjekt.

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere effektstudier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

I fjor fikk 145 bedrifter totalt én milliard kroner i støtte fra Forskningsrådet til sine innovasjonsprosjekter. Prosjektene omfattet utvikling av alt fra miljøvennlig skismøring og parasittresistente honningbier til kameraer som gir roboter 3D-syn.

Les mer her