Nelfo

Innhold

  • Nelfo
  • Artikler
  • Rammeverk for velferdsteknologi i kommunale omsorgsboliger

Rammeverk for velferds- teknologi i kommunale omsorgsboliger

Nyhet, Politisk sak, IKT/Ekom, Automatisering

Publisert

Nelfo har bidratt med innspill til hvordan kommunale boliger kan gjøres mer fleksible ved hjelp av velferdsteknolgi, slik at boligen enkelt kan tilpasses forskjellige behov hos brukerne.

Under Arendalsuka relanseres kravspesifikasjonen «Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger» som Nelfo har bidratt til, i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening og Husbanken.

En enklere og tryggere hverdag
Dagens eldre og pleietrengende går glipp av gode hjelpemidler og teknologi som finnes på markedet, og som kunne gitt dem en enklere og tryggere hverdag. Det kan være enkle hjelpemidler i hjemmet som kan varsle ved farlige situasjoner, som for eksempel en gryte som er glemt på komfyren eller at en dement person forlate boligen sin på natten.

Sikre standard på boliger
Nå har NKF tatt initiativ til å lage denne spesifikasjonen, som skal gi landets kommuner hjelp til å bestille de gode løsningene når de bygger nye, eller rehabiliterer kommunale boliger. Hensikten er å sikre en standard på boligene som gjør de godt egnet for beboerne, men også for kommunens hjemmetjeneste. I tillegg blir det enklere og billigere å tilpasse boligene etter forskjellige behov hos brukere, for eksempel fysiske eller kognitive utfordringer.  En lav merkostnad ved bygging vil kunne gi økt komfort og trygghet hos beboeren, og sparte vedlikeholdskostnader for hjemmetjenesten og kommunene. Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.

Velferdsteknolgi kan være smarte tekniske løsninger som kan fange opp farlige eller unormale situasjoner og sende alarm til pårørende eller hjemmetjenesten. Det kan også være løsninger som gjør beboeren bedre i stand til å klare seg selv, for eksempel ved automatisk eller fjernbetjening av lys, persienner, dører og lignende.

Vi anbefaler alle kommuner å ta spesifikasjonen i bruk når de skal bygge eller bestille nye kommunale boliger. Det vil gi større forutsigbarhet både for bestiller og leverandørene. Ikke minst vil det gi gode og trygge boliger for kommunenes innbyggere.

NKFs kravspesifikasjon finner du her:

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt