Nelfo

Innhold

Nelfo og Integra på Arendalsuka 2019

Nelfo og Integra var også i år aktive på Arendalsuka med flere arrangementer med fokus på elektrifisering – av maritim sektor og byggeplasser, i tillegg til smarte løsninger i samspill. Arendalsuka er en nyttig arena hvor Nelfo profilerer elbransjens løsninger overfor politikere, media og beslutningstakere.

Elektrifisering av maritim sektor – spiller politikk og marked på lag? 
Kan politikernes ambisjoner og våre nasjonale forpliktelser ende i et mageplask fordi samspillet mellom marked og politikk er for dårlig? Hvem tar ansvar og hvem betaler regningen?
Les svarene her

Norge skal elektrifiseres - må landet dekkes av vindmøller for å lage all strømmen som kreves?
Mulighetsrom og barrierer knyttet til elektrifisering i Norge var tema på seminaret i samarbeid med Elektroforum.
Les mer om seminaret her

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen
Vi spurte politikerne hva de kan gjøre for å legge til rette for at utslippsfrie byggeplasser kan bli standarden i kommunene, nettselskapene om vi har nok strøm og Oslo Kommune om deres ambisiøse planer.
Les mer om seminaret her

Smart samspill for smarte samfunn
Hvordan skal vi skape de smarte og bærekraftige byene og kommunene alle snakker om? Over hele landet bygges det smarte bygninger og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smart blir samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke spiller på lag?
Smarte byer - Hvor smart er det hvis systemene ikke snakker sammen? Les saken.

Endelig et felles rammeverk for velferdsteknolgi i kommunale omsorgsboliger
Nelfo har bidratt med innspill til hvordan kommunale boliger kan gjøres mer fleksible ved hjelp av velferdsteknologi, slik at boligen enkelt kan tilpasses forskjellige behov hos brukerne.
Les mer og last ned veiledning