Nelfo

Innhold

Godt igang med nye lærebøker

NYE LÆREBØKER. Elforlaget er i full gang med å lage nye lærebøker til skolestart høsten 2020 ©Fotograf John Petter Reinertsen

- Fra høsten 2020 gjelder nye læreplaner. Det betyr travle dager for oss. Nye lærebøker skal være klare til våren, lover forlagssjef Arne Øgård i Elforlaget.

 Denne gangen blir endringene godt merkbare for skolene. Det blir ikke greit å undervise etter de gamle lærebøkene. De bør skaffe seg nye.

- Elforlaget er i full gang med arbeidet som må gjøres. Endringene har krevd at vi har satt sammen nye forfatterteam. Det ser ut til å fungere godt. Arbeidet har pågått et par måneder.

Fra tre til to lærebøker på VG1
- Hva er de viktigste endringene som kommer?

- Elevene skal fortsatt lære mye av det samme. Fagene får nye navn, og noen sammensetninger blir endret. Elektrikerens rolle er i ferd med å bli utvidet. De må sette seg inn i flere og nye områder.

- Tidligere har det vært tre hovedlærebøker for VG1, som dekker elenergi, automatisering og data og elektronikk. I de nye læreplanene flyter disse sammen og fordeles på to nye lærebøker. De skal tas i bruk ved skolestart høsten 2020. Foreløpig har vi kun høringsutkastene å arbeide ut fra. Vi gjør nødvendige justeringer når læreplanene er klare i april. Endringene som kommer, er nok ganske naturlige med tanke på digitaliseringen. Den påvirker alt.

- Vi har fått mange henvendelser om de nye lærebøkene. Skolene er veldig bevisste på endringene som kommer. Vi vet ikke sikkert hvilke tema som kommer i hver bok. Dessuten må vi lage en del nye ressurser til de nye digitale lærebøkene, som animasjoner og filmer.

Digitale lærebøker øker
Øgård forteller at Elforlaget tilbyr både papirbøker og digitale bøker.

- Det kan være lurt å kjøpe digitale lærebøker. Da er ikke endringer noe problem. For digitale lærebøker betaler skolene en årslisens, og får endringene automatisk. Det gjør det heller ikke nødvendig å ha et lager av papirbøker, som kanskje må kastes fordi de blir utdaterte.

- Hvordan går salget av digitale lærebøker?

- I år har vi har solgt svært mange. Det har kanskje med de nye læreplanene å gjøre. Skolene ser nok etter hvert det praktiske med automatisk oppdatering av lærebøkene når det kommer så store endringer som til høsten.

- De digitale lærebøkene er en del av kunnskapsportalen elbok.no, som også inneholder Montørhåndboka og normer og tolkningen av dem. Hele bredden skal inn i portalen til Elforlaget.

VR-program blir viktig supplement
Øgård fastslår at Elforlaget får nok å gjøre de neste årene.

- Når nye læremidler for VG1 er på plass i 2020, starter arbeidet med nye læremidler for VG2 i 2021 og VG3 i 2022.

- Vi har også et godt supplement å tilby sammen med de nye læremidlene. VR-programmet vi presenterte på Nelfos årskonferanse i november har fått stor oppmerksomhet. Etter at Elmagasinet skrev om det, har vi fått en rekke henvendelser. Blant annet har Oppland fylkeskommune kontaktet oss. De kjøper VR-briller til alle skolene i fylket. De ser for seg å bruke programmet vårt.

- Innen våren neste år skal vi videreutvikle programmet, slik at elevene kan trene på aktuelle scenarioer i forbindelse med å arbeide nær en spenningsatt tavle, arbeide på en spenningsatt tavle og arbeide på en tavle som ikke er spenningsatt.

- Jeg tror VR-programmet blir populært. Det finnes ikke så mange slike programmer for yrkesfag. Vi ønsker at elektroelevene skal ha et like godt tilbud som andre elever.

 

Ny utgave av Elmagasinet

I desemberutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Nelfo-bedriften Elcom som fikk Akan-prisen, restauranten ”Under” som har fått Norsk Lyspris 2019 for beste innendørsbelysning, Breeam Outstanding-sertifiseringen av Max-bygget i Trondheim og at Telenor tester 5G på Svalbard.

Les siste utgave av Elmagasinet på nett. Gratis for alle medlemmer.