Advarer mot svart arbeid

Nyhet, Arbeidsliv, Seriøsitet

Publisert

Svart arbeid er et velkjent problem i byggebransjen. Useriøse aktører har fortsatt betydelige andeler av markedet. Presset er størst innen de tradisjonelle håndverksfagene, men også innenfor de tekniske fagene er det mange useriøse aktører. I følge tall fra NHO koster arbeidslivskriminalitet i Norge ca. 28 milliarder hvert år. Nelfo har laget en video som et tiltak mot svart arbeid.

Oppussing for milliarder
1 000 000 husstander vil i følge Prognosesenteret gjennomføre et oppussingsprosjekt i 2019. Eneboligeierne pusser opp mest – nesten halvparten av dem utfører en eller annen form for oppussing i løpet av et år. Denne millionen husstander skal til sammen bruke ca. 80 milliarder kroner på oppussing i år. Mest penger brukes når både innvendig og utvendig oppussing gjennomføres, i gjennomsnitt kr. 133 000.

Bekjempelse av svart arbeid
Den nye firepartiregjeringen er tydelig på at den vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Økt kontroll og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter trekkes frem. Det skal satses på forebygging, holdningsendring og avdekking, samt at det skal vurderes økte strafferammer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Nelfo ønsker disse tiltakene velkommen. Det skal også vurderes tiltak som gjør det enklere å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis. Nelfo vil derfor fortsette å arbeide for en ROT-ordning (mulighet for å kunne trekke fra kostnader til rehabilitering i inntekten og dermed redusere skatten) for å bekjempe svart arbeid. Ordningen har vært en suksess i Sverige i mange år.

Krav om dokumentasjon
Alt elektrisk arbeid skal dokumenteres med en samsvarserklæring. Samsvarserklæring er en garanti for at den elektriske installasjonen i boligen er gjort riktig i henhold til regelverket. Dokumentasjonen skal følge boligen i hele levetiden til el-anlegget. Ved bruk av svart arbeidskraft får du ikke samsvarserklæring og annen nødvendig dokumentasjon. Det er kun registrerte elektroinstallatørbedrifter som kan gi godkjent dokumentasjon.

Boligmappa
Det er selgers ansvar å legge ved dette hvis boligen skal selges. Oppdager kjøper feil på el-anlegget etter overdragelsen og selger ikke har overlevert samsvarserklæring med relevant elsikkerhetsdokumentasjon, kan det oppstå en tvist. All dokumentasjon fra seriøse håndverkere legges elektronisk inn i boligmappa som er basert på informasjon om boligen fra offentlige registre. Logg deg inn med bankid på boligmappa.no og sjekk hva som står oppført på din bolig.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt