Grønn omstilling og elektrifisering

Nyhet, Energi og klima, Elektrifisering

Publisert

Kjell Ingolf Ropstad, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Foto: Hans K. Thorbjørnsen/Høyre.

Torsdag 17. januar ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om ny regjeringserklæring. – Nå får vi en regjering som sikrer flertall i Stortinget bak de satsinger man er enige om. Regjeringsavtalen er svært god på mange områder, sier Tore Strandskog i en kommentar.

Bekjempe arbeidslivskriminalitet

-Nelfo er glad for at regjeringen er tydelig på at den vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Økt kontroll og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter trekkes frem. Det skal satses på forebygging, holdningsendring og avdekking, samt at det skal vurderes økte strafferammer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette er tiltak som ønskes velkommen. Det skal også vurderes tiltak som gjør det enklere å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis. Nelfo vil fortsette å arbeide for en ROT-ordning for å bekjempe svart arbeid. Ordningen har vært en suksess i Sverige i mange år.

 

Mer elektrifisering

Det grønne skiftet gjennomføres med elektrifisering og bruk av smarte digitale løsninger som vår bransje leverer. Industrimeldingen skal følges opp for å sikre en kunnskapsdrevet og konkurransedyktig industri, og Norge skal lede an i utvikling av en grønn sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

For mange av våre medlemsbedrifter blir den videre satsingen for å elektrifisere og digitalisere transportsektoren for å nå nye og mer ambisiøse klimamål viktig. Det er gledelig at elbilfordelene (engangsavgift og mva) videreføres minst ut denne perioden (tom 2021) og det skal gis økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkter i borettslag, sameier og garasjelag.

 

Styrke mulighetene for solstrøm

Avtalen er tydelig på å opprettholde, og gradvis styrke, mulighetene for egenprodusert solstrøm for husholdninger, borettslag og landbruket. Man skal fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor. Et viktig gjennomslag for Nelfo er at alle nettselskaper med mer enn 10.000 kunder må gjennomføre funksjonelt skille. Nelfo har tidligere fått gjennomslag for selskapsmessig skille for alle nettselskaper.

 

10TWh energisparing realiseres

Regjeringsavtalen bekrefter at energireglene i bygg skal utvikles i tråd med klimaforliket (nesten nullenerginivå i 2020) og man skal videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder. Målet om 10 TWh energisparing i bygg skal realiseres innen 2030 og man skal endelig gjennomføre EUs energieffektiviseringsdirektiver.

 

Fra fossil til nullutslipp

Regjeringen vil aktivt bruke innkjøpsregler, støtteprogrammer, avskrivningssatser, avgifter og andre virkemidler for å sikre omleggingen fra fossil til nullutslipp innen nyttetransporten på vei, på byggeplassene og innen maritim transport og i havnene. Bruk av intelligente trafikksystemer, autonome løsninger og annen ny teknologi i transportsektoren vil gi bedre kapasitetsutnyttelse, økt trafikksikkerhet og et bedre tilbud til de reisende.

 

Kvalitetsløft i fagskolene

Det gode trepartssamarbeidet videreføres og styrkes. En god skole, et styrket yrkesfagløft, mer tilrettelegging av livslang læring og satsing på forskning og innovasjon gir et bedre livslangt arbeidsliv. I avtalen bekrefter regjeringen at den vil fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene. Det skal gjennomføres et kvalitetsløft i fagskolene og man vil bedre overgangsordningene mellom fagskole og høyskole/universitet.

Les hele regjeringsavtalen her. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt