Elvarme – avgjørende for et helelektrisk Norge

Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering

Publisert

I samarbeid med Elvarme Norge og EFO (Elektroforeningen) presenterer Nelfo nå en helt ny brosjyre med alle de gode argumentene for elvarme.

Brosjyren tar opp gode grunner til å velge elvarme, og imøtegår myter og misforståelser. Håpet er at alle aktører i elektrobransjen med større sikkerhet og trygghet kan markedsføre og fremme elvarme i samfunnsdebatten og i møter med potensielle kunder.

Elvarme – avgjørende for et helelektrisk Norge
Klimautfordringene har gitt næring til  visjonen om et helelektrisk Norge. Målet er å legge om forbruket av fossile brensler til elektrisitet, slik at store utslippsreduksjoner kan realiseres.

I Norge er store deler av varmemarkedet allerede helelektrifisert. Men i jungelen av varmealternativer er enkelte opptatt av hvorvidt elektrisk oppvarming vil være et fornuftig valg også i fremtiden. Har vi nok strøm? Hva blir prisen på strøm? Er strøm miljøvennlig?

Ny brosjyre om elvarme
Nelfo har utarbeidet en ny brosjyre om elvarme sammen med EFO og Elvarme Norge. Brosjyren tar for seg mange av spørsmålene folk har om strøm som oppvarmingskilde. Den gir deg mange gode grunner til å velge elektrisk oppvarming i fremtiden, enten du vurderer varmekabler, tradisjonelle varmegjennomstrømningsovner eller moderne panelovner.

Gode grunner for å velge elvarme
I brosjyren går vi nærmere inn på flere gode grunner for å velge elektrisk oppvarming:

  • Lønnsomt for de aller fleste
  • Fungerer utmerket i kombinasjon med andre varmeløsninger
  • Miljøvennlig og fremtidsrettet
  • Presis varmeavgivelse gir et godt inneklima
  • Tiltalende, praktisk og vedlikeholdsfritt

Med tittelen «Elvarme – et fremtidsrettet system», understreker elektrobransjen en offensiv og positiv tro på elvarme.

Her har du brosjyren:

ELVARME – ET FREMTIDSRETTET VARMESYSTEM / DIGITAL VERSJON

ELVARME – ET FREMTIDSRETTET VARMESYSTEM / VERSJON FOR PRINT