Nelfo med i juridisk nettverk

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Jus

Publisert

Anne Mevatne (buildingSMART Norge), Cathrine Aspestrand (Nelfo), Johannes Meyer Myklestad, (Selmer Advokatfirma), Anette Bakker (Arkitektbedriftene), Olav Magnus Moen (Statsbygg) og Anstein Skinnarland (buildingSMART Norge).

Anvendelsen av BIM og digitale tvillinger blir stadig mer utbredt i tillegg til økt bruk av digitale verktøy, digital lagring, utveksling og forvaltning av data. Dette medfører nye juridiske utfordringer og problemstillinger knyttet til eierskap og rettigheter, samt forventninger og avtaler knyttet til transaksjoner, forvaltning, drift og vedlikehold av datamodeller.

Dette er bakgrunnen for etableringen av en juridisk gruppe som hadde sitt første møte tirsdag 4. juni. Gruppen består av buildingSMART Norge, Nelfo, Selmer Advokatfirma, Arkitektbedriftene og Statsbygg. Det var stor enighet om at en slik møteplass er viktig for å støtte næringen i å utvikle og ta i bruk åpne digitale løsninger for smartere informasjonsdeling.

-Digitale samarbeidsløsninger – herunder BIM - skaper en del utfordringer i forhold til eierskap, lisenser og samspillsansvar, både under bygging, men ikke minst for etterfølgende forvaltning, drift og vedlikehold, sier direktør Cathrine Aspestrand i Nelfo.

-Den teknologiske utviklingen går raskt og med samfunnets krav til effektiv ressurs-, energi- og teknologiutnyttelse i hele byggets livsfase, er det viktig at vi får et mest mulig adekvat verktøy som i størst mulig grad sikrer at også de juridiske aspektene blir vurdert og hensyntatt slik at vi unngår unødvendig usikkerhet og konflikter, sier Aspestrand.

Gruppen er tydelig på at arbeidet må foregå i samarbeid med aktører i næringen som er tett på problemstillingene i sin hverdag, og vil invitere til innspill og dialog. Gruppen skal også jobbe mot det internasjonale initiativet LAW@BIM.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt