Gode markedsutsikter

Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Også petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene.

For elektroinstallasjonsbransjen skjer det mye positivt mht. klimarelaterte investeringer, gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektro-installasjonsbransjen er gode de kommende årene.

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 68,8 mrd. kr i 2018, en vekst på om lag 8 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 6 % i 2019 og deretter flate ut på 1 % årlig vekst i 2020 og 2021, målt i faste priser.

Ser man bak tallene er det andre elektromarkeder enn bygg som driver veksten, og i den nære fremtiden er spesielt markedene innen samferdsel, ekom og energianlegg sterke. Lavere boligbygging gjør at elektroarbeider i bygg går noe ned i prognoseperioden, mens både nye yrkesbygg og robuste ROT-markeder hindrer nedgang i byggelektro.

Samlet verdi av automasjonsarbeider er anslått til om lag 15 mrd. kr i 2018.
Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på 18,5 mrd. i 2021. Automasjonsmarkedet ventes å vokse med 12 % i 2019, 3 % i 2020 og 5 % i 2021.

Vi håper rapporten er nyttig for å forberede bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter.

Last ned markedsrapporten her (krever innlogging)

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt