Mer til elektrifisering og infrastruktur

Stortineget med teksten revidert satsbudsjett 2019

Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging, sier næringspolitiske direktør Tore Strandskog i en kommentar.

Regjeringen fremholder at det går godt i norsk økonomi. I revidert statsbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Ifølge prognosene til regjeringen vil flere nordmenn komme i jobb. De anslår at sysselsettingen vil øke med 1,4 prosent til neste år. Arbeidsledigheten vil være på 3,7 prosent til neste år, spår Finansdepartementet.

Fra revidert statsbudsjett trekker vi frem:

  • 250 millioner kroner til oppgradering av togstrekning Asker-Lillestrøm.
  • 25 millioner kroner til fylkeskommunene for å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie.
  • 50 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av Telenors avvikling av kobbernettet. Det gir et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i fjor.
  • 10 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019. 
  • 26 millioner kroner i 2019 på nye studieplasser og styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte. De nye studieplassene kommer i tillegg til de 207 studieplassene som kom i ordinært budsjett.

- Vi er positive til regjeringens vilje til å legge til rette for investeringer i klimavennlig transport. Disse investeringene vil utløse store gevinster for samfunnet. I tillegg til å realisere nødvendige utslippskutt, skapes nye markedsmuligheter for grønn verdiskaping i den norske leverandørverdikjeden, fremholder Strandskog.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt