Over 1000 kan mangle autorisasjon i følge Nkom

Nyhet, Fagartikkel, IKT/Ekom

Publisert

Nkom skal nå kartlegge omfanget av virksomheter som kan være autorisasjonspliktige. Det er viktig at de som installerer eller vedlikeholder ekomnett er autorisert og kvalifisert for dette.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tilsyn med ekomnett i Norge. 

- Vi har indikasjoner på at det er over 1000 virksomheter som skulle hatt autorisasjon fra Nkom som ikke har det i dag, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen i Nkom.

For å sikre at ekomnett tilfredsstiller kravene til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og bruker riktige frekvenser, vil Nkom nå følge opp uautoriserte virksomheter.

- Intensjonen med å ha regler for virksomheter som installerer eller vedlikeholder sammenkoblinger av ekomnett, er å sørge for at arbeidet blir utført forsvarlig og i tråd med faglige krav, sier Pedersen.

- De virksomhetene vi kartlegger vil få et varsel med krav om å bli autorisert eller legge ned aktiviteter de ikke er autorisert for. Nkom vil føre flere tilsyn i fremtiden, sier Pedersen.

Det er viktig at nye aktører og bransjer som tradisjonelt ikke har jobbet med ekomnett følger ekomregelverket. Forskjellen mellom ekom- og elinstallasjoner er i ferd med å forsvinne grunnet ny teknologi. De fleste ekom- og elinstallasjoner kan i dag overføre både kommunikasjonssignaler og strøm.

- Samfunnet blir stadig mer avhengig av at ekomnett alltid fungerer. Virksomheter som utfører arbeid som krever autorisasjon må derfor innrette seg etter ekomregelverket og sørge for autorisasjon, sier Pedersen.

Les mer om autorisasjonsordningen her.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt